Invagination caused by an inflammatory fibroid polyp of small intestine: A case report


Creative Commons License

Kinaci E., Kaygusuz A., Ertürk T. , Dincel O., Caliskan Y. K.

İstanbul Tıp Dergisi, vol.5, no.3, pp.47-49, 2004 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Case Report
  • Volume: 5 Issue: 3
  • Publication Date: 2004
  • Title of Journal : İstanbul Tıp Dergisi
  • Page Numbers: pp.47-49

Abstract

İnflammatuar fibroid polipler nadir görülen gastrointestinal sistem psödotümörleridir. Patogenezi net olarak bilinmemektedir. En sık olarak mide ve ikinci sık olarak ince barsakları tutarlar. Polibin büyüklüğüne ve lokalizasyonuna bağlı olarak klinik bulgular değişir. İnce barsakta en sık obstrüksiyon bulguları ve invajinasyonla ile presente olur. Biz, burada 15 yaşında klinik olarak obstrüksiyon ve akut appendisit bulguları ile opere edilen bir inflammatuar fibroid polip vakasını tartıştık.

Anahtar Kelimeler: İnflammatuar fibroid polip, invajnasyon, intussepsiyon