Post-Op Analgesic Efficacy of Transabdominal Rectus Plexus Block with the aid of USG in Cesarean Section


KUCUR TÜLÜBAŞ E., DUMAN E., ÇETİNGÖK H., DEMİR G., ALTUN D., HERGÜNSEL O., ...More

ISTANBUL MEDICAL JOURNAL, vol.14, no.4, pp.271-275, 2013 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 14 Issue: 4
  • Publication Date: 2013
  • Doi Number: 10.5152/imj.2013.78942
  • Journal Name: ISTANBUL MEDICAL JOURNAL
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.271-275
  • Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University Affiliated: No

Abstract

Objective: Transversus abdominis pleksus (TAP) blok internal oblik ve
transversus abdominis kasları arasındaki nörofasyal planın lokal aneste-
zik ile doldurulması neticesinde batın ön duvarı nöral afferentlerin bloke
edilmesini sağlayan yeni bir rejyonel anestezi yöntemidir. Biz bu rando-
mize, kontrollü, tek kör klinik çalışmamızda TAP bloğun elektif sezaryen
ameliyatlarından sonraki ilk 24 saatlik ameliyat sonrası analjezik etkinli-
ğini araştırdık.
Yöntemler: Sezaryen ile doğum eylemi gerçekleştirilecek 40 hasta kontrol
(n=20) veya TAP (n=20) grubu olarak randomize edildi. Bütün hastalara
standart olarak postoperatif analjezi amaçlı intravenöz morfin içeren has-
ta kontrollü analjezi pompası takıldı; buna rağmen ağrı yakınması olan
olgulara non steroid antienflamatuvar intramusküler olarak uygulandı.
TAP grubundaki hastalara ameliyat sona erdikten sonra, ultrason eşliğin-
de her bir tarafa 10 mL bupivakain (%0,5) ve 10 mL serum fizyolojik ile
bilateral TAP blok uygulandı. Bütün hastalar postoperatif 1, 2, 4, 12 ve 24.
saatlerde morfin tüketimi, ağrı skoru, vital parametreler, bulantı ve kusma
açısından değerlendirildi.
Bulgular: Ultrasonografi (USG) rehberliğinde TAP blok uygulaması yapılan
olgular kontrol grubu ile karşılaştırıldığında ilk 24 saatlik morfin tüketimi
anlamlı miktarda düşük bulundu (TAP vs Kontrol, Ort±SS: 19,35±11,8 mg
vs 40,2±6,27 mg, p<0,0001). Postoperatif vizuel analog skala ağrı skoru da
TAP grubunda 1. saat (4,85±1,93 vs 6,8±1,47, p<0,001) ve 24. saatte daha
düşük bulundu (0,15±0,49 vs 0,8±1,2, p<0,03). Çalışma sırasında TAP blo-
ğa atfedilebilecek herhangi bir komplikasyona rastlanmadı.
Sonuç: Ultrasonografi rehberliğinde yapılan TAP blok sezaryen ameliyatı
sonrası ilk 24 saatte etkili ameliyat sonrası analjezi sağlamaktadır: Transversus abdominis pleksus (TAP) blok internal oblik ve
transversus abdominis kasları arasındaki nörofasyal planın lokal aneste-
zik ile doldurulması neticesinde batın ön duvarı nöral afferentlerin bloke
edilmesini sağlayan yeni bir rejyonel anestezi yöntemidir. Biz bu rando-
mize, kontrollü, tek kör klinik çalışmamızda TAP bloğun elektif sezaryen
ameliyatlarından sonraki ilk 24 saatlik ameliyat sonrası analjezik etkinli-
ğini araştırdık.
Yöntemler: Sezaryen ile doğum eylemi gerçekleştirilecek 40 hasta kontrol
(n=20) veya TAP (n=20) grubu olarak randomize edildi. Bütün hastalara
standart olarak postoperatif analjezi amaçlı intravenöz morfin içeren has-
ta kontrollü analjezi pompası takıldı; buna rağmen ağrı yakınması olan
olgulara non steroid antienflamatuvar intramusküler olarak uygulandı.
TAP grubundaki hastalara ameliyat sona erdikten sonra, ultrason eşliğin-
de her bir tarafa 10 mL bupivakain (%0,5) ve 10 mL serum fizyolojik ile
bilateral TAP blok uygulandı. Bütün hastalar postoperatif 1, 2, 4, 12 ve 24.
saatlerde morfin tüketimi, ağrı skoru, vital parametreler, bulantı ve kusma
açısından değerlendirildi.
Bulgular: Ultrasonografi (USG) rehberliğinde TAP blok uygulaması yapılan
olgular kontrol grubu ile karşılaştırıldığında ilk 24 saatlik morfin tüketimi
anlamlı miktarda düşük bulundu (TAP vs Kontrol, Ort±SS: 19,35±11,8 mg
vs 40,2±6,27 mg, p<0,0001). Postoperatif vizuel analog skala ağrı skoru da
TAP grubunda 1. saat (4,85±1,93 vs 6,8±1,47, p<0,001) ve 24. saatte daha
düşük bulundu (0,15±0,49 vs 0,8±1,2, p<0,03). Çalışma sırasında TAP blo-
ğa atfedilebilecek herhangi bir komplikasyona rastlanmadı.
Sonuç: Ultrasonografi rehberliğinde yapılan TAP blok sezaryen ameliyatı
sonrası ilk 24 saatte etkili ameliyat sonrası analjezi sağlamaktadır: Transversus abdominis pleksus (TAP) blok internal oblik ve
transversus abdominis kasları arasındaki nörofasyal planın lokal aneste-
zik ile doldurulması neticesinde batın ön duvarı nöral afferentlerin bloke
edilmesini sağlayan yeni bir rejyonel anestezi yöntemidir. Biz bu rando-
mize, kontrollü, tek kör klinik çalışmamızda TAP bloğun elektif sezaryen
ameliyatlarından sonraki ilk 24 saatlik ameliyat sonrası analjezik etkinli-
ğini araştırdık.
Yöntemler: Sezaryen ile doğum eylemi gerçekleştirilecek 40 hasta kontrol
(n=20) veya TAP (n=20) grubu olarak randomize edildi. Bütün hastalara
standart olarak postoperatif analjezi amaçlı intravenöz morfin içeren has-
ta kontrollü analjezi pompası takıldı; buna rağmen ağrı yakınması olan
olgulara non steroid antienflamatuvar intramusküler olarak uygulandı.
TAP grubundaki hastalara ameliyat sona erdikten sonra, ultrason eşliğin-
de her bir tarafa 10 mL bupivakain (%0,5) ve 10 mL serum fizyolojik ile
bilateral TAP blok uygulandı. Bütün hastalar postoperatif 1, 2, 4, 12 ve 24.
saatlerde morfin tüketimi, ağrı skoru, vital parametreler, bulantı ve kusma
açısından değerlendirildi.
Bulgular: Ultrasonografi (USG) rehberliğinde TAP blok uygulaması yapılan
olgular kontrol grubu ile karşılaştırıldığında ilk 24 saatlik morfin tüketimi
anlamlı miktarda düşük bulundu (TAP vs Kontrol, Ort±SS: 19,35±11,8 mg
vs 40,2±6,27 mg, p<0,0001). Postoperatif vizuel analog skala ağrı skoru da
TAP grubunda 1. saat (4,85±1,93 vs 6,8±1,47, p<0,001) ve 24. saatte daha
düşük bulundu (0,15±0,49 vs 0,8±1,2, p<0,03). Çalışma sırasında TAP blo-
ğa atfedilebilecek herhangi bir komplikasyona rastlanmadı.
Sonuç: Ultrasonografi rehberliğinde yapılan TAP blok sezaryen ameliyatı
sonrası ilk 24 saatte etkili ameliyat sonrası analjezi sağlamaktadırObjective: Transversus abdominis pleksus (TAP) blok internal oblik ve
transversus abdominis kasları arasındaki nörofasyal planın lokal aneste-
zik ile doldurulması neticesinde batın ön duvarı nöral afferentlerin bloke
edilmesini sağlayan yeni bir rejyonel anestezi yöntemidir. Biz bu rando-
mize, kontrollü, tek kör klinik çalışmamızda TAP bloğun elektif sezaryen
ameliyatlarından sonraki ilk 24 saatlik ameliyat sonrası analjezik etkinli-
ğini araştırdık.
Yöntemler: Sezaryen ile doğum eylemi gerçekleştirilecek 40 hasta kontrol
(n=20) veya TAP (n=20) grubu olarak randomize edildi. Bütün hastalara
standart olarak postoperatif analjezi amaçlı intravenöz morfin içeren has-
ta kontrollü analjezi pompası takıldı; buna rağmen ağrı yakınması olan
olgulara non steroid antienflamatuvar intramusküler olarak uygulandı.
TAP grubundaki hastalara ameliyat sona erdikten sonra, ultrason eşliğin-
de her bir tarafa 10 mL bupivakain (%0,5) ve 10 mL serum fizyolojik ile
bilateral TAP blok uygulandı. Bütün hastalar postoperatif 1, 2, 4, 12 ve 24.
saatlerde morfin tüketimi, ağrı skoru, vital parametreler, bulantı ve kusma
açısından değerlendirildi.
Bulgular: Ultrasonografi (USG) rehberliğinde TAP blok uygulaması yapılan
olgular kontrol grubu ile karşılaştırıldığında ilk 24 saatlik morfin tüketimi
anlamlı miktarda düşük bulundu (TAP vs Kontrol, Ort±SS: 19,35±11,8 mg
vs 40,2±6,27 mg, p<0,0001). Postoperatif vizuel analog skala ağrı skoru da
TAP grubunda 1. saat (4,85±1,93 vs 6,8±1,47, p<0,001) ve 24. saatte daha
düşük bulundu (0,15±0,49 vs 0,8±1,2, p<0,03). Çalışma sırasında TAP blo-
ğa atfedilebilecek herhangi bir komplikasyona rastlanmadı.
Sonuç: Ultrasonografi rehberliğinde yapılan TAP blok sezaryen ameliyatı
sonrası ilk 24 saatte etkili ameliyat sonrası analjezi sağlamaktadır
Amaç: Transversus abdominis pleksus (TAP) blok internal oblik ve trans-
versus abdominis kasları arasındaki nörofasyal planın lokal anestezik ile
doldurulması neticesinde batın ön duvarı nöral afferentlerin bloke edil-
mesini sağlayan yeni bir rejyonel anestezi yöntemidir. Biz bu randomize,
kontrollü, tek kör klinik çalışmamızda TAP bloğun elektif sezaryen ame-
liyatlarından sonraki ilk 24 saatlik ameliyat sonrası analjezik etkinliğini
araştırdık.
Yöntemler: Sezaryen ile doğum eylemi gerçekleştirilecek 40 hasta kontrol
(n=20) veya TAP (n=20) grubu olarak randomize edildi. Bütün hastalara
standart olarak postoperatif analjezi amaçlı intravenöz morfin içeren has-
ta kontrollü analjezi pompası takıldı; buna rağmen ağrı yakınması olan
olgulara non steroid antienflamatuvar intramusküler olarak uygulandı.
TAP grubundaki hastalara ameliyat sona erdikten sonra, ultrason eşliğin-
de her bir tarafa 10 mL bupivakain (%0,5) ve 10mL serum fizyolojik ile
bilateral TAP blok uygulandı. Bütün hastalar postoperatif 1, 2, 4, 12 ve 24.
saatlerde morfin tüketimi, ağrı skoru, vital parametreler, bulantı ve kusma
açısından değerlendirildi.
Bulgular: Ultrasonografi (USG) rehberliğinde TAP blok uygulaması yapılan
olgular kontrol grubu ile karşılaştırıldığında ilk 24 saatlik morfin tüketimi
anlamlı miktarda düşük bulundu (TAP vs Kontrol, Ort±SS: 19,35±11,8 mg
vs 40,2±6,27 mg, p<0,0001). Postoperatif vizuel analog skala ağrı skoru da
TAP grubunda 1. saat (4,85±1,93 vs 6,8±1,47, p<0,001) ve 24. saatte daha
düşük bulundu (0,15±0,49 vs 0,8±1,2, p<0,03). Çalışma sırasında TAP blo-
ğa atfedilebilecek herhangi bir komplikasyona rastlanmadı.
Sonuç: Ultrasonografi rehberliğinde yapılan TAP blok sezaryen ameliyatı
sonrası ilk 24 saatte etkilAmaç: Transversus abdominis pleksus (TAP) blok internal oblik ve transversus abdominis kasları arasındaki nörofasyal planın lokal anestezik ile doldurulması neticesinde batın ön duvarı nöral afferentlerin bloke edilmesini sağlayan yeni bir rejyonel anestezi yöntemidir. Biz bu randomize, kontrollü, tek kör klinik çalışmamızda TAP bloğun elektif sezaryen ameliyatlarından sonraki ilk 24 saatlik ameliyat sonrası analjezik etkinliğini araştırdık. Yöntemler: Sezaryen ile doğum eylemi gerçekleştirilecek 40 hasta kontrol (n=20) veya TAP (n=20) grubu olarak randomize edildi. Bütün hastalara standart olarak postoperatif analjezi amaçlı intravenöz morfin içeren hasta kontrollü analjezi pompası takıldı; buna rağmen ağrı yakınması olan olgulara non steroid antienflamatuvar intramusküler olarak uygulandı. TAP grubundaki hastalara ameliyat sona erdikten sonra, ultrason eşliğinde her bir tarafa 10 mL bupivakain (%0,5) ve 10mL serum fizyolojik ile bilateral TAP blok uygulandı. Bütün hastalar postoperatif 1, 2, 4, 12 ve 24. saatlerde morfin tüketimi, ağrı skoru, vital parametreler, bulantı ve kusma açısından değerlendirildi. Bulgular: Ultrasonografi (USG) rehberliğinde TAP blok uygulaması yapılan olgular kontrol grubu ile karşılaştırıldığında ilk 24 saatlik morfin tüketimi anlamlı miktarda düşük bulundu (TAP vs Kontrol, Ort±SS: 19,35±11,8 mg vs 40,2±6,27 mg, p<0,0001). Postoperatif vizuel analog skala ağrı skoru da TAP grubunda 1. saat (4,85±1,93 vs 6,8±1,47, p<0,001) ve 24. saatte daha düşük bulundu (0,15±0,49 vs 0,8±1,2, p<0,03). Çalışma sırasında TAP bloğa atfedilebilecek herhangi bir komplikasyona rastlanmadı. Sonuç: Ultrasonografi rehberliğinde yapılan TAP blok sezaryen ameliyatı sonrası ilk 24 saatte etkili ameliyat sonrası analjezi sağlamaktadır.Transversus abdominis pleksus (TAP) blok internal oblik ve trans-
versus abdominis kasları arasındaki nörofasyal planın lokal anestezik ile
doldurulması neticesinde batın ön duvarı nöral afferentlerin bloke edil-
mesini sağlayan yeni bir rejyonel anestezi yöntemidir. Biz bu randomize,
kontrollü, tek kör klinik çalışmamızda TAP bloğun elektif sezaryen ame-
liyatlarından sonraki ilk 24 saatlik ameliyat sonrası analjezik etkinliğini
araştırdık.
Yöntemler: Sezaryen ile doğum eylemi gerçekleştirilecek 40 hasta kontrol
(n=20) veya TAP (n=20) grubu olarak randomize edildi. Bütün hastalara
standart olarak postoperatif analjezi amaçlı intravenöz morfin içeren has-
ta kontrollü analjezi pompası takıldı; buna rağmen ağrı yakınması olan
olgulara non steroid antienflamatuvar intramusküler olarak uygulandı.
TAP grubundaki hastalara ameliyat sona erdikten sonra, ultrason eşliğin-
de her bir tarafa 10 mL bupivakain (%0,5) ve 10mL serum fizyolojik ile
bilateral TAP blok uygulandı. Bütün hastalar postoperatif 1, 2, 4, 12 ve 24.
saatlerde morfin tüketimi, ağrı skoru, vital parametreler, bulantı ve kusma
açısından değerlendirildi.
Bulgular: Ultrasonografi (USG) rehberliğinde TAP blok uygulaması yapılan
olgular kontrol grubu ile karşılaştırıldığında ilk 24 saatlik morfin tüketimi
anlamlı miktarda düşük bulundu (TAP vs Kontrol, Ort±SS: 19,35±11,8 mg
vs 40,2±6,27 mg, p<0,0001). Postoperatif vizuel analog skala ağrı skoru da
TAP grubunda 1. saat (4,85±1,93 vs 6,8±1,47, p<0,001) ve 24. saatte daha
düşük bulundu (0,15±0,49 vs 0,8±1,2, p<0,03). Çalışma sırasında TAP blo-
ğa atfedilebilecek herhangi bir komplikasyona rastlanmadı.
Sonuç: Ultrasonografi rehberliğinde yapılan TAP blok sezaryen ameliyatı
sonrası ilk 24 saatte etkili ameliyat sonrası analjezi sağlamaktadırAmaç: Transversus abdominis pleksus (TAP) blok internal oblik ve trans-
versus abdominis kasları arasındaki nörofasyal planın lokal anestezik ile
doldurulması neticesinde batın ön duvarı nöral afferentlerin bloke edil-
mesini sağlayan yeni bir rejyonel anestezi yöntemidir. Biz bu randomize,
kontrollü, tek kör klinik çalışmamızda TAP bloğun elektif sezaryen ame-
liyatlarından sonraki ilk 24 saatlik ameliyat sonrası analjezik etkinliğini
araştırdık.
Yöntemler: Sezaryen ile doğum eylemi gerçekleştirilecek 40 hasta kontrol
(n=20) veya TAP (n=20) grubu olarak randomize edildi. Bütün hastalara
standart olarak postoperatif analjezi amaçlı intravenöz morfin içeren has-
ta kontrollü analjezi pompası takıldı; buna rağmen ağrı yakınması olan
olgulara non steroid antienflamatuvar intramusküler olarak uygulandı.
TAP grubundaki hastalara ameliyat sona erdikten sonra, ultrason eşliğin-
de her bir tarafa 10 mL bupivakain (%0,5) ve 10mL serum fizyolojik ile
bilateral TAP blok uygulandı. Bütün hastalar postoperatif 1, 2, 4, 12 ve 24.
saatlerde morfin tüketimi, ağrı skoru, vital parametreler, bulantı ve kusma
açısından değerlendirildi.
Bulgular: Ultrasonografi (USG) rehberliğinde TAP blok uygulaması yapılan
olgular kontrol grubu ile karşılaştırıldığında ilk 24 saatlik morfin tüketimi
anlamlı miktarda düşük bulundu (TAP vs Kontrol, Ort±SS: 19,35±11,8 mg
vs 40,2±6,27 mg, p<0,0001). Postoperatif vizuel analog skala ağrı skoru da
TAP grubunda 1. saat (4,85±1,93 vs 6,8±1,47, p<0,001) ve 24. saatte daha
düşük bulundu (0,15±0,49 vs 0,8±1,2, p<0,03). Çalışma sırasında TAP blo-
ğa atfedilebilecek herhangi bir komplikasyona rastlanmadı.
Sonuç: Ultrasonografi rehberliğinde yapılan TAP blok sezaryen ameliyatı
sonrası ilk 24 saatte etkili ameliyat sonrası analjezi sağlamaktadırAmaç: Transversus abdominis pleksus (TAP) blok internal oblik ve trans-
versus abdominis kasları arasındaki nörofasyal planın lokal anestezik ile
doldurulması neticesinde batın ön duvarı nöral afferentlerin bloke edil-
mesini sağlayan yeni bir rejyonel anestezi yöntemidir. Biz bu randomize,
kontrollü, tek kör klinik çalışmamızda TAP bloğun elektif sezaryen ame-
liyatlarından sonraki ilk 24 saatlik ameliyat sonrası analjezik etkinliğini
araştırdık.
Yöntemler: Sezaryen ile doğum eylemi gerçekleştirilecek 40 hasta kontrol
(n=20) veya TAP (n=20) grubu olarak randomize edildi. Bütün hastalara
standart olarak postoperatif analjezi amaçlı intravenöz morfin içeren has-
ta kontrollü analjezi pompası takıldı; buna rağmen ağrı yakınması olan
olgulara non steroid antienflamatuvar intramusküler olarak uygulandı.
TAP grubundaki hastalara ameliyat sona erdikten sonra, ultrason eşliğin-
de her bir tarafa 10 mL bupivakain (%0,5) ve 10mL serum fizyolojik ile
bilateral TAP blok uygulandı. Bütün hastalar postoperatif 1, 2, 4, 12 ve 24.
saatlerde morfin tüketimi, ağrı skoru, vital parametreler, bulantı ve kusma
açısından değerlendirildi.
Bulgular: Ultrasonografi (USG) rehberliğinde TAP blok uygulaması yapılan
olgular kontrol grubu ile karşılaştırıldığında ilk 24 saatlik morfin tüketimi
anlamlı miktarda düşük bulundu (TAP vs Kontrol, Ort±SS: 19,35±11,8 mg
vs 40,2±6,27 mg, p<0,0001). Postoperatif vizuel analog skala ağrı skoru da
TAP grubunda 1. saat (4,85±1,93 vs 6,8±1,47, p<0,001) ve 24. saatte daha
düşük bulundu (0,15±0,49 vs 0,8±1,2, p<0,03). Çalışma sırasında TAP blo-
ğa atfedilebilecek herhangi bir komplikasyona rastlanmadı.
Sonuç: Ultrasonografi rehberliğinde yapılan TAP blok sezaryen ameliyatı
sonrası ilk 24 saatte etkili ameliyat sonrası analjezi sağlamaktadıri ameliyat sonrası analjezi sağlamaktadır