Aşağı Anterior Rezeksiyon Yapılan Kolorektal Kanserli Hastalarda Anastomoz Kaçağının Ön Görülmesinde Serum Prokalsitonin, CRP, Dren Sıvısı IL-6, TNF-α Düzeyi ve Drenaj Materyali Kültürünün Prediktif Değeri


BİLGİN İ. A. , Hatipoğlu E., AGHAYEVA A., İncir S., Ergüney S.

XV. Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 May 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey