Simülasyona Dayalı Öğretimin Kuramsal Altyapısı


Ateş E., Karabacak Ü.

in: Sağlık Bilimlerinde Simülasyon Kavramdan Uygulamaya, Ükke Karabacak,Esra Uğur, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.17-25, 2019

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2019
  • Publisher: Nobel Yayın Dağıtım
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.17-25
  • Editors: Ükke Karabacak,Esra Uğur, Editor

Abstract

Eğitim ve öğrenme kuramları, eğitimcilerin yaptığı uygulamanın ne olduğunu ve nasıl yaptığını, öğrenenin de eğitimciden aldığı bu bilgiyi ne derecede özümsediğini anlama ve farkındalığı arttırmayı amaçlamaktadır. Planlanan bir simülasyon temelli eğitim ortamı bilişsel, psikomotor ve duyuşsal alanda etkili öğrenmenin sentezlendiği mükemmel bir çevredir. Bu çevre, sağlık bakım hizmeti sunanlar için, temel üç alanda (bilişsel, duyuşsal ve psikomotor) gerçek öğrenme bileşenlerinin sunumudur. Sağlık disiplin alanı içerisine giren konuların öğretiminde simülasyon ortamı kullanımının amacı; hastaların zararlı uygulamalardan korunarak hasta güvenliğinin sağlanması, diğer yandan öğrenenin de mümkün olan en iyi ve güvenli öğrenim çevresinin oluşturulmasıdır. Simülasyon temelli öğretim stratejileri, öğrenme ve bilme ile ilgili bilinenlere dayandırılmalıdır. Eğitimciler simülasyon ile öğretimde, farklı kuramsal altyapıyı kullanarak önceliklerini ve yöntemlerini seçerler. Eğitimde simülasyonun kullanımı, uygulamalarda öğreneni merkeze koyan, yapılandırılmış, farklı disiplinlerden gelen bireylerin birbirleri ile olan işbirliğini göz önüne alan kuramlara dayandırılmalıdır.