OSMANLI’NIN SON DÖNEMİNDE BİR ŞİDDET VE SUÇ UNSURU OLARAK; KABADAYILAR VE KÜLHANBEYLERİ


Akçatepe R., Koçak B.

3.ULUSLARARASI ŞİDDETİ ANLAMAK KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 22 - 24 October 2021, pp.1-10

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-10
  • Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University Affiliated: Yes

Abstract

ÖZET

Osmanlı tarihinin özellikle son döneminde  yeniçeriler güçlü bir toplumsal kuvvet olarak karşımıza çıkmaktadır. Yeniçerilerin bu gücünden etkilenerek, toplumsal geleneğin bir parçası olarak özellikle 19.yy dan sonra mahalle kültürü temalarında Kabadayılar ve Külhanbeyleri ile Batı Anadolu kırsalında Zeybekler çok dikkat çekmektedir. Dönemin çoğu kaynakları incelendiğinde toplumsal tarihin ve kültürün bir parçası olarak Kabadayı ve Külhanbeylerinin varlığı bilinmekte, bazı kaynaklar bunları Zeybekler ile bağdaştırmakta, lakin bir şiddet ve suç unsuru olarak değerlendirilmemektedir. Biz bu çalışmamamızda 19.yy sonrası yani Osmanlının son döneminde ki Kabadayı ve Külhanbeylerin karıştıkları olayları arşiv belgelerine dayanarak inceleyerek, bunların şiddet ve suç unsuru içinde ki yerini ve Zeybekler ile bağdaştırıldığı noktaları ortaya koymaya çalışacağız. Bunun için döneme ait Başbakanlık Osmanlı Arşivi Zaptiye Nezareti Belgeleri, Yıldız Adliye ve Mezahib Nezareti maruzat kayıtları, dönemin gazete arşivleri, araştırma kitap ve makalelerden faydalanıp az incelenip yazılmış bu konuyu, literatüre kazandırmayı hedeflemekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Şiddet, Suç, Kabadayı, Külhanbeyi, Argo, Racon, Zeybek