Kolonoskopi sırasında uygulanan iki farklı sedoanaljezi yönteminin dikkat, öğrenme, eve gönderme zamanı ve uyuma süreleri açısından karşılaştırılması


Kaya Y.

Endoskopi, vol.21, no.1, pp.1-4, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 21 Issue: 1
  • Publication Date: 2013
  • Doi Number: 10.17940/endoskopi.74811
  • Journal Name: Endoskopi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1-4
  • Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş ve Amaç: Birçok merkezde gastrointestinal sistemin endoskopik işlemlerinde sedoanaljezi kullanımı rutin hale gelmiştir. Bu amaçla kullanılan ilaçlar, işlem sonrası takip süresinde uzamaya ve geçici bir süre dikkat ve öğrenmede bozulmalara neden olduklarından, hastalara gün içinde dikkat gerektiren işler yapmaması önerilir. Biz bu çalışmada; sedoanaljezi amacı ile kullanılan iki farklı protokolün hasta dikkat ve öğrenme testleri üzerine etkisini ve her iki grup için ve işlem sonrasındaki 24 saatte hastaların uykuda geçirdiği süreleri karşılaştırmayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: Kolonoskopi yapılmak üzere ünitemize başvuran hastalar sedoanaljezi tipine göre midazolam-meperidin ve meperidin-propofol gruplarına randomize edildi. Hastalara işlem öncesi, işlem sonrası uyanma odasına alındıklarında ve işlem bitiminden 30 dakika sonra toplam üç defa olmak üzere, aynı nöroloji uzmanı tarafından öğrenme ve dikkat testleri (iz sürme, Stroop ve Rey testleri) uygulandı ve sonuçlar sayısal veriler olarak not edildi. Çalışmanın sonunda her iki grubun eve gönderilme zamanları ve işlemden sonraki ilk 24 saatte uykuda geçirdikleri süre karşılaştırıldı. Bulgular: Çalışmaya 32’si midazolam-meperidin ve, 19’u meperidin-propofol grubuna randomize edilen toplam 51 hasta alındı. Çalışma grubumuzun ortanca yaşı 51 olup, 25 hasta kadın idi. Her iki grupta eve gönderilme zamanları ve 24 saatte uykuda geçen sure benzer idi (p=0.617 ve p=0.242). Her iki grup için başlangıç testlerine göre değerlendirildiğinde işlem sonrası dikkat ve öğrenmede anlamlı bozulma olduğu izlendi (p < 0.001). Dikkat ve öğrenmedeki bozulma düzeyi her iki grupta benzerdi. Sonuç: Kolonoskopi sırasında midazolam-meperidin ve meperidin-propofol protokolleri ile uygulanan sedoanaljezi dikkat ve öğrenme üzerine aynı düzeyde olumsuz etki yapmakta