Kuşaklararası Dayanışmanın Öğrencilerin Eğitim ve Okul Hayatlarına Yansımaları: Öğretmen Görüşlerine Dayalı Nitel Bir Araştırma


Aktekin N. Ç., Çelebi H.

ICHES Uluslararası İnsanı Bilimler ve Eğitim Bilimleri Kongresi Ege Üniversitesi , İzmir, Turkey, 8 - 10 November 2019, pp.104

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.104
  • Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University Affiliated: Yes

Abstract

116K245 kodu ile TÜBİTAK COST tarafından desteklenen “Kuşaklararası Dayanışmanın Aile ve Okul Bileşenlerine Etkisi” isimli projenin bir bölümü olarak yürütülen bu araştırmanın amacı, öğretmen görüşlerine göre öğrencilerin ve ailelerinin kuşaklararası dayanışma düzeylerinin okula ve dolayısıyla eğitime yansıyan yönlerinin ortaya çıkarılması ve araştırılmasıdır. Günümüzde yaşam süresinin artmış olmasının yanı sıra geleneksel aile yapılarından çekirdek ailelere yönelik bir eğilim söz konusudur. Yaşam süresinin artması farklı kuşakların birbirleriyle temasına mümkün kılarken özellikle aile büyüklerinden ayrı yaşayan çekirdek ailelerde bu temasın daha sınırlı olduğu gözlenmektedir. Demografik değişimler olarak değerlendirilebilecek bu ve benzeri durumların yetişkinler ve genç kuşaklar üzerindeki etkilerinin gün yüzüne çıkartılma ihtiyacı hissedilmektedir. Günümüzde toplum ve eğitim araştırmacıları benzer konular üzerine eğilmektedir. Mevcut araştırmanın alanyazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Nitel yöntemin fenomenoloji deseni ile kurgulanmış bu araştırmada, çalışma grubu İstanbul ilinde farklı ilçelerde ortaokul ve lise düzeyinde görev yapan öğretmenlerden seçilmiştir. Verilerin toplanmasında uzman görüşleriyle oluşturulmuş yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. 20 ile 60 dakika aralığında süren yüz yüze görüşmeler esnasında ses kaydı alınmış ve ardından ses kayıtları betimsel analizine tabi tutulmak üzere transkript edilmiştir. Analiz süreci devam eden verilerin çözümlenmesinde QSR NVIVO 12 programından faydalanılmaktadır. Elde edilen araştırma bulguları kodlar, temalar ve ana temalar şeklinde kategorilendirilerek araştırma sorularına hizmet etmek üzere sunulmaya çalışılacaktır. Bildiri esnasında tartışmaya açılacak mevcut bulguların katılımcıların katkılarıyla içeriğinin geliştirilmesi ve niteliğinin arttırılması planlanmaktadır.