Sol kolunda güçsüzlük şikayeti ile başvuran hastada torakoservikal MR anjiyografi ile saptanan subklavyan steal sendromu (olgu bildirisi).


Damlacık A., Elgezen M., Büyükbayram Ü., Çizmeli M. O.

24. Ulusal Radyoloji Kongresi, Ankara, Türkiye, 8 - 11 Ekim 2003, ss.168

  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayısı: ss.168