Bağırsak Mikrobiyatası Gastrointestinal Kanserler


Tözün A. N.

Diğer, ss.9-15, 2019

  • Basım Tarihi: 2019
  • Sayfa Sayıları: ss.9-15

Özet

Bağırsak Mikrobiyotası ve Gastrointestinal Kanserler
Gut Microbiota and Gastrointestinal Cancers
Şafak KIZILTAŞa, Nurdan TÖZÜNa
aGastroenteroloji BD, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul, TÜRKİYE
Kızıltaş Ş, Tözün N. Bağırsak mikrobiyotası ve gastrointestinal kanserler. Karakan T, editör. Bağırsak Mikrobiyotası ve Fekal Mikrobiyota Transplantasyonu. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2019. p.9- 15.
Makale Dili: TR
Ücretsiz Erişim
ÖZET
Kanser olüme neden olan hastalıklar arasında ikinci sırada yer alır. Sindirim sistemi kanserleri ise bu sıralamada üst basamaklarda bulunmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü 2018 verilerine göre kolorektal kanserler ikinci, mide kanserleri üçüncü sıradadır. İnsanoğlunun sindirim kanalının doğumdan itibaren mikroorganizmalarla kolonize olduğu, kişiye özgü olan ve mikrobiyota adı verilen bir mikroorganizma topluluğuna sahip olduğu bilinmektedir. Son yıllarda mikrobiyotanın birçok hastalığın etyopatogenezinde olduğu gibi sindirim kanalı kanserlerinin gelişiminde de önemli rol oynadığı ileri surulmektedir. Patogenezi henüz tam bilinmemekle beraber kronik inflamasyon ve bunun tetiklediği immun yanıt değişikliklerinin kansere neden olduğu düşünülmektedir. Bu derlemenin amacı; bu gizemli konudaki son verileri tartışmaktır

Anahtar Kelimeler: Gastrointestinal mikrobiom; mikrobiota; karsinom
ABSTRACT
Cancer represents the second leading cause of death worlwide. According to the data of the World Health Organisation (WHO) in 2018, colorectal cancers are the second and stomach cancers are third leading cancers. It iswell known that human gut is colonized with microorganisms after birth and each individual is populated by a personalized microorganism community known as microbiota. In recent years, it was suggested that the microbiota plays an important role in development of gastrointestinal cancers, and some other diseases. A common belief is that chronic inflammation induced abnormal immun responses are the major players in the etiopathogenesis of cancer.The aim of this rewiev is to discuss the recent data pertinent to the mysterious area of microbiota and cancer relations.