Doğumsal böbrek ve üriner sistem anomalisi olan hastaların klinik değerlendirmesi ve aile bireylerinin böbrek anomalileri açısından ultrasonografi ile taranması


Özsezen B., Özçakar Z. B. , BULUM B. , Kavaz A., Yalçınkaya F.

8. Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 29 October - 01 November 2014

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: Antalya
  • Country: Turkey