Pediatrik yaş grubunda koroner bypass cerrahisi ve internal torasik arter kullanımı


ARNAZ A. , Turkekul Y., Şişli E., YÜKSEK A., EREK E., YALÇINBAŞ Y. K. , ...Daha Fazla

13. ULUSAL PEDİATRİK KARDİYOLOJİ VE KALP DAMAR CERRAHİ KONGRESİ, Türkiye, 16 - 19 Nisan 2014

  • Basıldığı Ülke: Türkiye