New diflunisal derivatives of COX-2 inhibitors work/serve as anti-cancer agents by promoting apoptosis and perturbing cell proliferation


hayal t. b. , COŞKUN G. P. , ŞAHİN F., KÜÇÜKGÜZEL Ş. G. , türkel n.

IVEK (3. uluslararası ilaç ve eczacılık kongresi), 26 - 29 Nisan 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri