Comparison of Basketball Specific Musculoskeletal System Screening and Functional Tests According to the Positions of Young Basketball Players on the Field


Orakoğlu F., Aklar Çörekçi A., Alaca N., Subaşı F.

Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi, pp.1-10, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

ABS TRACT Objective: The purpose of the current study; It is the comparison of basketball-specific musculoskeletal system scanning (BSS), functional tests, injury risks and evaluation of the relationship between tests in young Turkish basketball players according to their positions on the court. Material and Methods: Basketball players aged between 18-25 years, who actively played in basketball clubs (n=88, 62 man/26 woman, 20.09±2.25 years) in Yeditepe University. Athletes were divided into three groups as guard (n=33), pivot (n=27) and forwards (n=28) according to the positions on the court. First day athletes performed a BSS. In the following days, the assessments of landing error scoring system-real time (LESS-RT), Y balance test, crossover triple hop test, weight-bearing lunge test and limb symmetry index. Results: While the guards had better scores than forwards and the pivots in the assessment of LESS-RT (p<0.001), the number of athletes defined as excellent according to LESS-RT was significantly higher in the guards than in forwards and pivots (p<0.001). In the other tests, there was no differences found between the groups (p=0.090-0.630). There was shown that BSS and LESS-RT were statistically highly correlated (r=-0.515, p<0.001). Conclusion: The guards had better scores than the forwads and the pivots in the landing error scoring system. In the assessments of BSS, all athletes could not achieve successful score. This situation can be shown us that all the athletes we evaluated are at high risk of injury and the pivots and the forwards may be more problematic according to the regard. We anticipate that athletes should receive appropriate training in to this situation. 

Amaç: Mevcut çalışmanın amacı; genç Türk basketbol oyuncularında, sahada oynadıkları pozisyonlarına göre basketbola özgü kasiskelet sistemi taraması (BKİT), fonksiyonel testlerin, yaralanma risklerinin karşılaştırılması ve testlerin birbiriyle ilişkilerinin değerlendirilmesidir. Gereç ve Yöntemler: Yeditepe Üniversitesindeki basketbol kulüplerinde aktif olarak oynayan 18-25 yaş arası basketbolcular çalışmaya katılım sağladı (n=88, 62 erkek, 26 kadın, 20,09±2,25 yıl). Sporcular, sahada oynadıkları pozisyonlara göre gard (n=33), pivot (n=27) ve forvet (n=28) olarak 3 gruba ayrıldı. Sporculara BKİT uygulandı. Daha sonraki günlerde sıçrama sonrası yere iniş hatası puanlama sistemi-gerçek zamanlı [landing error scoring system-real time (LESS-RT)], Y Denge Testi, Çapraz Atlama Testi, Ağırlık Aktarmalı Hamle Testi ve uzuv simetri indeksi değerlendirmeleri uygulandı. Bulgular: LESS-RT değerlerinde gardlar, forvet ve pivotlardan daha düşük puan alırken (p<0,001), LESS-RT’de mükemmel olarak tanımlanan sporcu sayısı gardlarda anlamlı şekilde forvet ve pivotlardan daha fazla idi (p<0,001). Diğer testlerde gruplar arasında fark bulunamadı (p=0,090-0,630). BKİT ve LESS-RT istatistiksel olarak yüksek derecede korelasyon gösterdiği bulundu (r=-0,515, p<0,001). Sonuç: Sıçrama sonrası yere iniş hatasında gardlar, forvet ve pivotlardan daha iyi puan almışlardır. BKİT değerlendirmelerinde tüm sporcular başarılı puan skorunu elde edememişlerdir. Bu durum bize değerlendirmeye aldığımız tüm sporcuların yaralanma riskinin yüksek olabileceğini ve pivot ile forvetlerin bu konuda daha problemli olabileceğini göstermektedir. Sporcuların bu durumları göze alınarak uygun antrenman eğitimi almaları gerektiğini öngörmekteyiz. Anah tar Ke li me ler: Basketbol; basketbola özgü kas-iskelet sistemi tarama testi; fonksiyonel testler; sporcuların pozisyonları; yaralanmaların önlenmesi