Gastroduodenoskopi yapılan olgularda helicobakter pylori sıklığı ve gastrit, duodenit, peptik ulkus ile ilişkisi


Meriçliler Y. Ö. , Soysal F., Hüten O., Keskin N.

Göztepe Tıp Dergisi, cilt.13, ss.202-205, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 13
  • Basım Tarihi: 1998
  • Dergi Adı: Göztepe Tıp Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.202-205

Özet

Bu çalışmada, ön tanıları arasında seçim yapılmaksızın ardarda gastroduodenoskopi yapılan toplam 100 hastada (65 erkek, 35 kadın) Helicobacter pylori prevalansı ve bakteri sıklığı ile antral mukozanın histopatolojik değişiklikleri arasındaki ilişki araştırıldı.

Olguların % 86'sında kronik antral gastrit histolojik olarak saptandı. Bu olguların % 87'sinde H. Pylori pozitif bulundu. Ayrıca malignite saptanan 6 hastanın 5'inde bakteri varlığı saptandı. Peptik ulkus saptanan olgularda ise pozitiflik oranı % 77 olarak bulundu.

Sonuçta endoskopik olarak peptik ulkus ve gastrit saptanan olgularda H. Pylori infeksiyonu sıklığının arttığı gözlenmektedir.