Serviks kanserli hastalarda F 18 FDG pozitron emisyon tomografisi tetkikinde primer tümörün ve lenf nodlarının FDG tutulum değerlerinin korelasyonu


UĞURLUER G. , ATALAR B. , SARAN İKİZLER H. A. , SÖZER N., KİBAR M., SERİN M., ...More

XIX. Ulusal Kanser Kongresi, Turkey, 20 - 24 April 2011

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey