Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Araştırma; Sadece Tanı Koyan Hekim Değil Koyduğu Tanıyı Araştıran, Yeni Tanı Yöntemleri Geliştiren Araştırma Yapan Hekim Yetiştirmek Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi Deneyimi


Öktem Okullu S.

UTEK'20 XI Ulusal Tıp Eğitimi Çevirimiçi Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 14 October 2020, pp.28-29

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.28-29
  • Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University Affiliated: Yes

Abstract

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi mezuniyet öncesi tıp eğitimi programı öğrenci merkezli yaklaşımla, araştırmacı tıp hekimleri yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bunu sağlamak üzere oluşturulan bir akademik kadroya ve eğitim programına sahiptir. Programı tamamlayan tüm öğrenciler, entegre programın temel bölümlerinden biri olan ve eğitimin ilk üç yılında uygulanan Klinik ve Mesleki Beceriler Programı (CMPS)  kapsamında tıbbi araştırma planlayarak yürütebilmek için gerekli temel becerilerin kazandırılmasına yönelik dersler görmekle birlikte bireysel ve grup çalışmaları ile çeşitli araştırmalar yürütmektedir.

Program araştırma konusunda kendisini daha fazla geliştirmek isteyen öğrencileri bütüncül bir yaklaşımla desteklemektedir.  Bu bağlamda alan seçmeli dersleri programı dahilinde dönem iki ve dönem üç öğrencileri toplamda dört dönemde her biri dört kredi olan ve haftada üç saat olarak planlanan dört ders almaktadırlar. Program dahilinde öğrenciler araştırmacı alt yapılarını ve laboratuvar becerilerini destekleyecek biyoistatistik, biyoinformatik, moleküler modelleme, teknik çizim (üç boyutlu dizayn) ve biyomedikal teknolojileri gibi farklı disiplinlerden ders seçimi yapabilmektedir. Seçilen bu dersler birbirini tamamlayarak öğrencilerin sonrasında görev alacakları tıbbi araştırma projelerini destekleyecek şekilde bir gelişim koridoru görevi görmektedir.

Alan seçmeli dersleri içerisinde yer alan ‘’Tıbbi araştırma projeleri’’ araştırma alt yapısını geliştirmek üzere gelişim koridorunda yer alan derslerini tamamlayan öğrencileri kendi araştırma fikirlerini gerçekleştirmeye ya da var olan araştırmalarda görev almaya teşvik etmektedir.

Bilimsel araştırma dersini alan öğrencilere iki seçenek sunulmaktadır;

1. Öğrenci, araştırmalarına ilgi duyduğu öğretim üyesi ile iletişime geçerek seçmeli dersler koordinatörlüğünün onayı ve gözetiminde yürütülen bir program ile araştırma projelerinde yer alabilmektedir.

2. Öğrenci, kendi ilgi duyduğu araştırma alanında gerçekleştirmek istediği özgün araştırmasını üniversitenin araştırma alt yapısını kullanarak kendi belirleyeceği bir mentör öğretim üyesi ile yapabilmektedir.

Öğrenciler ile 16 haftalık bir dönemin 6. ve 15. haftasında düzenlenen bir toplantıda bir araya gelerek görev aldıkları projeleri tanıtarak projede aldıkları görevleri, yaptıkları deneyleri ve araştırma çıktılarını sunmaktadırlar. Dönem sonunda yaptıkları sunumlardan aldıkları ve kendilerine araştırma mentörü olarak belirledikleri öğretim üyesinden gelen not öğrencinin geçme notunu belirlemektedir.

Bu bağlamda son üç yılda 55 tıp fakültesi öğrencisi bilimsel araştırma dersine kayıt yaptırarak farklı alanlarda yapılan araştırma projelerinde aktif rol almıştır. Araştırmalara dahil edilen öğrenciler ile birçok bilimsel yazı hazırlanmış ve kongrelerde öğrencilere çalışmalarını sunma fırsatı verilmiştir.

Araştırmaya yönelik bütünleştirici bir yapıda öğrenciye sunulan bu eğitim programı için öğrencilerden gelen geri bildirimler programın amacı doğrultusunda mezuniyet öncesinde öğrencilere nasıl araştırma yapıldığını, araştırma tekniklerini, bilimsel gelişmelerin nasıl takip edileceğini öğretebildiğini göstermektedir. Öğrenci geri bildirimleri bu tarz bütüncül programlar ile öğrencilerin araştırmaya teşvik edilmesinin de öğrencilerin farklı yönlerini keşfetmelerine fırsat verdiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler

Tanı Koyan Hekim, Seçmeli ders,