PEDİATRİK HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU SONRASI SANTRAL SİNİR SİSTEMİ KOMPLİKASYONLARI


Akbaş T., Karagün B. Ş.

TÜRK NÖRORADYOLOJİ DERNEĞİ 27. YIL YILLIK TOPLANTISI Nöroradyolojİ ve Baş-Boyun Radyolojİsİ, İstanbul, Turkey, 16 - 18 February 2018, pp.28

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.28
  • Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University Affiliated: No

Abstract

Amaç: Bu çalışmanın amacı pediatrik hastalarda hematopoetik kök hücre transplantasyonu (HKHT) sonrası görülen santral

sinir sistemi (SSS) komplikasyonlarının nedenleri, sıklığı, görülme zamanı ve manyetik rezonans (MR) inceleme bulgularını

tartışmaktır.

Yöntem: 2013-2018 yılları arasında pediatrik hematoloji ve onkoloji kliniğinde HKHT (18 haploidentik olmak üzere 193

allojenik ve 10 otolog) yapılan 203 çocuk hastadan (124 erkek, 79 kız) transplant sonrası nörolojik şikayetleri nedeniyle MR

tetkiki çekilen 78 hastanın radyolojik bulguları retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgu: 37 hastanın serebral MR tetkikinde SSS radyolojik bulguları mevcuttu. Sıklık sırasına göre, 19 hastada (%9.35)

posterior reversible ensefalopati sendromu, 8 hastada (%3.94) serebrovasküler olay (serebral hematom (n=2), akut enfarkt

(n=1), sinüs trombozu (n=1), kronik iskemik sinyal değişiklikleri (n=4)), 6 hastada (%2.95) enfeksiyonlar (rinoserebral mukor

(n=1), serebral aspergilloz (n=3), ensefalit (n=2)), 4 hastada (%1.97) primer hastalık SSS tutulumu bulguları mevcuttu.

Transplantasyon sonrası görülen SSS komplikasyonları 23 hastada geç dönemde, 9 hastada erken post engraftman döneminde

ve 5 hastada engraftman öncesi dönemde görüldü.

Sonuç: Elde ettiğimiz bulgular ışığında pediatrik hastalarda HKHT sonrası görülen SSS komplikasyonlarının nedenlerini,

transplantasyon sonrası görülme zamanını ve MR bulgularını bilmek hastalara erken tanı koyma ve etkin tedavi açısından

önemlidir.