AGIR KOMBINE IMMUN YETMEZLIK HASTALARINDA YENI NESIL DIZILEME YONTEMI ILE GENETIK VARYASUONLARIN SAPTANMASI


Fırtına S., NG Y. Y. , HATIRNAZ NG Ö. , Kıykım A., AYDINER E., Nepesov S., ...More

2. Klinik İmmünoloji kongresi, Turkey, 31 March - 03 April 2016

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey