Tiroit Kanserinde Uzun Dönem Takip ve Görüntüleme Yöntemleri


Guner A. L.

in: Tiroit Kanserinde Multidisipliner Güncel Yaklaşım, Dr Atakan Demir, Editor, Logos Yayınevi, İstanbul, pp.60-66, 2019

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2019
  • Publisher: Logos Yayınevi
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.60-66
  • Editors: Dr Atakan Demir, Editor
  • Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University Affiliated: Yes

Abstract

Tiroit kanserinde uzun dönem takip ve görüntüleme yöntemleri

Dr A. Levent GÜNER
Nükleer Tıp
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

Tiroit kanserinde ablasyon tedavisi ve sonrası TSH supresyonu detaylıca daha
önceki bir bölümde anlatılmıştı. Ablasyon tedavisi sonrasında uzun dönem takip
bu kısmın konusunu oluşturacaktır.

Uzun dönem takipte rekürrens riski yüksek ve düşük hasta gruplarını ayırt
etmek, ek tedavilerden fayda görecek hastaların daha erken tanısının konması
önem taşımaktadır (risk grupları için ATA 2015 kılavuzu temel alınmaktadır (1) .
Etkin tedavi edilmiş, (örneğin total tiroidektomi sonrasında endikasyonuna bağlı
olarak ablasyon tedavisi almış), tiroit kanseri hastalarının hayat beklentisi
toplumun diğer bireyleri ile aynı görünmektedir (2) . Sebat eden hastalığı olan
grupta hayat beklentisi daha düşük iken hastalıksız takip edilen grupta hayat
beklentisi normal popülasyon ile aynı olduğu gözlenmiştir. Yaşın kötü prognozu
desteklediği çalışmalar olsa da (3) bu, ilk prezentasyonda hastalık durumuna
bağlı görünmektedir. T4, N1, M1 ve bazı histolojik tipler prognozu negatif
etkilemektedir (4) . Bu bilgiler aynı zamanda ilk tedavi aşamasında verilen
radyoaktif I-131 tedavisinin –bazı çalışmalarda yüksek kümülatif dozların
sekonder malignite ile ilişkisi olabileceği önerilmekle birlikte (5) - hayat
beklentisini kısaltmadığını da göstermektedir (2) .