Çevresel Guatrojenler (NIS İnhibitörleri) ve Subklinik Hipotiroidizm


Creative Commons License

Özpınar A.

Acıbadem Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.1, sa.4, ss.214-219, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 1 Konu: 4
  • Basım Tarihi: 2010
  • Dergi Adı: Acıbadem Sağlık Bilimleri Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.214-219

Özet

yot yetersizliği ve buna bağlı olarak ortaya çıkan subklinik hipotiroidizm tüm dünyada önemli bir halk sağlığı sorunu olarak gündemdeki yerini korumaktadır. Özellikle gebeler, laktasyondaki genç anneler ve yaşlı kadınlar, ayrıca fetüs ve yeni doğanlar iyot yetersizliğine en duyarlı grupları oluşturmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 1990 yılından itibaren iyotlu tuz kullanımını, başta iyot yetersizliği sorunu bulunan ülkeler olmak üzere, tüm dünyaya önermiş ve desteklemiştir. İyot kullanımının yaygınlaşmasına rağmen iyot yetersizliği sorunu pek çok ülkede halen sürmektedir. Bu sorunun, iyot alımını engelleyen çevresel kimyasalların artışı ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle bu makalede perklorik asit ve tiyosiyanat gibi iyot alımını engelleyen çevresel kimyasalların yaygınlaşması ve tiroid metabolizmasına etkileri konusunda bilgi vermek ve ülkemizde bu konuda farkındalık yaratmak hedeflenmiştir.