RADYOLOJİ FİZİĞİ


Creative Commons License

Karaarslan E.

BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİDE DOZ HESAPLAMA VE DÜŞÜK DOZ UYGULAMALARI, FAZIL GELAL, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.92-100, 2019

  • Basım Tarihi: 2019
  • Yayın Evi: Nobel Yayın Dağıtım
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Sayfa Sayısı: ss.92-100
  • Editörler: FAZIL GELAL, Editör

Özet

Bilgisayarlı tomografinin (BT) 1970’li yılların başında

icadından bu yana kullanımının her geçen yıl artması,

maruz kalınan radyasyon dozunda artışı da beraberinde

getirmiştir. Yeni çalışmalara göre BT uygulamaları rad -

yasyon içeren tüm radyolojik görüntülemelerin %15-

20’sini, tıbbi görüntüleme kaynaklı radyasyon dozunun

yaklaşık % 50’sini oluşturmaktadır. İyonizan radyasyonun

biyolojik sistemlerde bilinen deterministik (hücre ölümü)

ve sitokastik (mutasyonlar) etkilerinden dolayı BT kaynaklı

radyasyon dozu ile kanser arasındaki ilişki son yıllarda

sıkça tartışılan bir konu haline gelmiştir.