Pediatrik Hidrosefali Olgularında Endoskopik Üçüncü Ventrikülostomi Sonrası Kallozal Açı, Evans Endeksi ve Ventrikül Frontal Horn Boyutlarındaki Değişim


TANRIKULU B. , ÖZEK M.

Türk Nöroşirürji Derneği 33. Bilimsel Kongresi, Turkey, 11 - 14 April 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey