Investigation of the Relationship of the Cream Base and Active Materials on the Release characteristics


Uzuner Y., Ogel B., Yıldırım E. B., Bahçivan İ., Gürbüz N., İyiköşker P., ...More

9.Kozmetik Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 24 February 2019, pp.11

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.11
  • Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University Affiliated: Yes

Abstract

Krem Bazı Formülasyonları ve Aktif Madde Salınımı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

 Buse.Ogel1,Elif Begüm Yıldırım1, İrem Bahçıvan1, Feyza Şebnem Görür1, Naz Gürbüz1, Pelin İyiköşker1,Ozan Savaşan2,Yasemin Yağan Uzuner3

1-Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi 3. Sınıf Öğrencileri,2- Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi , Sağlık Bilimleri EnstitüsüDoktora öğrencisi,3- Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi ,Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji ABD Bşk

Kayışdağı Caddesi, no:32  34732 AtaşehirAdres, yasemin.uzuner@acibadem.edu.tr

Derimiz dış ortama en çok maruz kalan organ olarak, fiziksel ve çevresel stress faktörleriyle karşıkarşıya kalmasıı yanında, kişisel nedenler, ürünlerin yol açtığı hassasiyetler, stratum korneumun rejenerasyonu ile ilgili problemler gibi pek çok nedenle de sorunlarla karşılaşan bir organdır. Gerek deri sorunlarını önlemek ve tedavi etmek, gerek kozmetik amaçlar için krem, jel, losyon, çözelti, süspansiyon, köpük gibi farklı formlarda çeşitli ürünler kullanılmaktadır. Uygun salım özellikleri olan ve kozmetik istekleri karşılayabilen yarı-katı ürünlerin formülasyonları pek çok farklı şekilde hazırlanabilirler (1,2). En uygun formülü hazırlamak için belli yaklaşımlar varsa da, tanımlanabilir tek bir kılavuz yoktur. Etkin maddeler belirlendikten sonra yardımcı maddeler ve formülün genel yapısının ne olması gerektiği kararı formülatörün insiyatifindedir. Daha önce tasarlanmış ürünlerden kazanılan deneyimler ve formülatörün bilgi dağarcığı bu konuda çok önemli rolü oynasa da, ön formülasyon sırasında dikkat edilecek bazı genel kurallar da doğru ürünün tasarlanması için çok önem taşır. Ürünün nasıl uygulanacağı, hangi maddeleri ve derinin hangi katmanına etkin madde taşıyacağı gibi konular, tasarımdan önce daha stratejilerin belirlenmesi aşamasında derinlemesine incelenmelidir (3). Kasıtlı olarak penetrasyon yerine,etkin maddeyi derinin yüzeyinde tutmasını isteyebileceğimiz ürünler de olabilir. Bu çalışmanın amacı ürün tasarımında formülatörün ürün stratejilerini belirleyebileceği temel kuralların belirlenmesi ve yol gösterici pratik ön formülasyon önerileri sağlayacak deneysel yaklaşımların incelenmesidir. Farmakopelerde yer alan temel bazlardan beş tanesi seçilerek, farklı oktanol/su partisyon katsayısı olan model etkin maddelerle (salisilik asit, kafein ve askorbik asit) formüller hazırlanmıştır. Bu kremlerin hidrofilik bir membran ( selüloz asetat) kullanılarak Franz Diffüzyon hücreleri yardımı ile etkin maddelerin in-vitro difüzyon profilleri izlenmiştir. Fosfat tamponlu salin (pH 7.4) reseptör çözelti, 32 °C’de 350rpm hızda karıştırılmiştır. 15,30,45,60,90,120,150 ve 180.inci dakikalarda örnekler alınmış, UV ve/veya HPTLC ile madde miktar tayinleri yapılmıştır. Testler her bir örnek krem ve model madde için 3 kez tekrarlanarak ortalama ve standart sapmaları hesaplanmışır. Sonuçlar, model etkin maddelerin partisyon indeksi ve bazdaki çözünürlüğü ile çok yakından ilgilidir. Lipofilik olduğu için deriden kolay emilebilecek olsa da, bazın içindeki çözünürlüğü nedeniyle tutulup az salınabilen etkin maddelerin gözlenmesi, hem istenen kozmetik özelliklerde, hem yeterince etkin madde salımını sağlayan bazların hazırlanması için, preformülasyon aşamasının ne denli önemli olduğunu göstermiştir. Franz  Diffüzyon hücrelerinde selüloz asetat yerine insan derisi (epderma veya stratum korneum tabakaları) kullanılarak bu çalışma

tekrarlanacaktır.

Kaynaklar

1.       Conway J. M., Brown M. C., Instructional design and assessment A Flowchart for Selecting an Ointment Base, Am J Pharm Educ. 2014: 78(1): 16..

2.       Chang R-K, Raw,A, Lionberger,R, Yu,L, Generic Development of Topical Dermatologic Products: Formulation Development, Process Development, and Testing of Topical Dermatologic Products; The AAPS Journal,2013: 15(1), 41-52.

3.       https://pharmaceutical.basf.com/en/Drug-Formulation/Skin-Delivery.html