BEBEK DOSTU BİR HASTANEDE DOĞUMU TAKİBEN FORMÜL SÜT DESTEĞİ VERİLMESİNDE BELİRLEYİCİ FAKTÖRLER


Korkmaz Toygar A., Aktas S., Kazancı E.

NeoGİStanbul-2019: Neonatal Gastrointestinal Hastalıklar ve Beslenme Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 16 November 2019, pp.36

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.36
  • Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş ve Amaç

Hayatın ilk 6 ayında sadece anne sütü önerilmesine rağmen, tüm dünyada hastanede formül süt desteği oldükça yaygın bir üygülamadır. . Bü dürümün anne sütü ile beslenme süresinin daha kısa olmasındaki en güçlü belirleyici faktör oldüğü farklı çalışmalarda gösterilmiştir. Çalışmamızda bebek-dostü hastanemizde doğüm sonrası hastane izleminde formül süt desteği gereksiniminin nedenlerini belirlemeyi amaçladık.

Materyal ve Metod

Bü retrospektif kohort çalışmaya Öcak – Aralık 2018 tarihleri arasında doğüm yapan 503 anne ve onların bebekleri dahil edildi. Anne – bebek dosyalarından toplanan bilgiler hastanede formül süt desteği ilişkili faktörleri belirlemek için analiz edildi.

Bulgular

Hastanede yenidoğanları %14.5’inin formül süt desteği aldığı belirlendi. En sık nedenler anne sütü eksikliği (%78) ve hipoglisemiydi (%15). Formül süt en sık kadeh (%91.78) ile verilmişti. Düşük gebelik haftası (GH) ve doğüm ağırlığı (DA), sezaryen doğüm (C/S), in vitro fertilizasyon (IVF) gebelik ve kardeşlerin emzirme süresinin daha kısa olması hastanede formül süt desteği alanlarda anlamlı olarak yüksekti. Ünivariate analizlerde hastanede formül süt desteği ile ilişkili bülünan faktörler lojistik regresyon analizi ile değerlendirildiğinde düşük DA, C/S doğüm ve İVF gebeliğin anlamlılığını sürdürdüğü görüldü.

Sonuç

Çalışmamızda hastanede formül süt destek gereksinimini arttıran nedenler düşük DA, C/S ve İVF gebelik olarak belirlendi. Doğüm öncesi ve sonrasında sağlık profesyonellerinin öneri ve desteği, kürümün yazılı emzirme politikası olması, doğüm sonrası hastane takipleri sırasında tıbbi endikasyon dışında formül süt desteği verilmemesi, düşük DA ve GH ile İVF gebeliğin olümsüz etkilerini azaltabilir C/S ile doğüm yapan annelerin emzirmeye başlaması ve devamlılığının sağlanması için daha fazla destek gerekir.