Effect of a short intervention on adherence of patients who have been prescribed varenicline, a comparative real world clinical setting trial (real world evidence)


Topsever F. P. , Hızlan Parkan Ş., Onganer E. , Dinç D.

13. Aile Hekimliği Güz Okulu , Antalya, Turkey, 16 - 20 October 2019, vol.1, no.1, pp.181

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.181

Abstract

Amaç: Sigara kullanımı dünya çapında toplum sağlığını tehdit eden en önemli risk faktörlerinden biridir. Vareniklin sigarayı bırakmada halen en etkin güncel yöntemdir. İlaç tedavisinde başarılı olmanın en büyük anahtarı ise tedaviye uyumdur. Bu çalışma bu uyumu nasıl arttırabileceğimizi araştırırken şekillenmiştir.

Yöntem: Bu pragmatik çalışmaya (real-world) kendisine vareniklin reçete edilen 142 katılımcı dahil edilmiştir. İlk 71 katılımcıya bir girişimde bulunulmuş; ilaçla ilgili bir bilgi verilmiştir (girişim grubu). Sonraki 71 katılımcıya bu bilgi verilmemiştir (kontrol grubu).  Bu bilgi, bağımlılığın beyindeki mekanizmasını ve ilacın buna etkisini özetlemektedir.

Bulgular: Altı ay sonra 24 katılımcı ilaca önerilen süre devam etmiştir. İlaca devam eden katılımcıların 12’si sigarayı bırakmıştır. Girişim grubu ve kontrol grubunu karşılaştırdığımızda girişim grubunda 16 kişi, kontrol grubunda 8 kişi ilaca uyum göstermiştir. İlaç tedavisine uyum ve girişim ilişkisine baktığımızda girişimin uyumu arttırdığını görmekteyiz (OR 0,69; %95 CI 0,49-0,97; p=0,05). Öte yandan; altı ay sonra sigarayı bırakmış olma ilaca uyumla anlamlı şekilde ilişkili bulunmuştur  (OR 17,4 ; %95 CI 5,2-58,7; p<0,001).

Sonuç: Bu girişimin etki değiştirici olarak rol oynayarak daha iyi sigarayı bırakma sonuçları sağladığı yorumu yapılabilir. Sonuç olarak yaptığımız kısa girişim sigarayı bırakmaya pozitif etkisi olan ilaca uyumu arttırmıştır.