Kardiyovasküler Cerrahide Monitörizasyon


İyigün M. , Toraman F.

in: Türkiye Klinikleri Anesteziyoloji Reanimasyon- Özel Konular- Kardiyovasküler Anestezi, Tülin Aydoğdu Titiz, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.18-24, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.18-24
  • Editors: Tülin Aydoğdu Titiz, Editor

Abstract

Cardiovascular surgery necessitates the continuous monitoring of more than one organ system, because of the major changes seen in many organ systems, and relatively higher mortality and morbidity risk than other surgeries. Electrocardiogram (ECG), invasive arterial blood pressure, central venous pressure, urine output, body temperature, endtidal carbon dioxide monitoring, peripheral oxygen saturation, intermittent blood gas analysis, coagulation monitoring and transesophageal echocardiography are recommended as routine monitoring. According to the requirements of the surgical procedure, cardiac output measurement with pulmonary artery catheter or noninvasive methods, cerebral and tissue oxygenation monitoring may also be required. The main purpose of hemodynamic monitoring in cardiac surgery is to maintain a balance between oxygen demand and delivery. An effective hemodynamic monitoring with other follow-up methods may lead to the recognition, prevention and early intervention of pathophysiological problems that may occur in cardiac surgery. In this article, hemodynamic monitoring in cardiac surgery will be summarized.

Kardiyovasküler cerrahi, hastanın pek çok organ sisteminde majör değişikliklere yol açması, diğer cerrahilere göre nispeten daha yüksek mortalite ve morbidite riski taşıması nedeniyle birden fazla sistemin sürekli izlenmesini zorunlu kılar. Bu amaçla sık olarak kalp hızı ve ritmi, invaziv arteriyel ve santral venöz basınçlar, idrar miktarı, vücut sıcaklığı, endtidal karbondioksit konsantrasyonu, oksijen satürasyonu, kan gazı ve asit ' baz dengesi, koagülasyon parametreleri ve transözefageal ekokardiyografi ile kalp ve kapak fonksiyonları monitörize edilmektedir. Cerrahi işlemin özellikleri ve mevcut olanaklara bağlı olarak, pulmoner arter kateteri veya noninvazif yöntemler ile kalp debisi ölçümü, serebral ve somatik doku oksijenasyon monitörizasyonu da gerekli olabilir. Kardiyovasküler cerrahide hemodinamik monitörizasyonun asıl amacı, doku oksijen ihtiyacı ve sunum arasındaki dengeyi korumaktır. Diğer izlem yöntemleri ile birlikte etkin bir hemodinamik monitörizasyon, kalp cerrahisinde patofizyolojik sorunların fark edilmesi, önlenmesi ve erken müdahale edilmesini sağlayabilir. Bu yazıda kalp cerrahisinde hemodinamik monitörizasyon özetlenecektir.