İstanbul’daki Protez-Ortez Yapım ve Uygulama Merkez Sorumlularının, Protez-Ortez Eğitiminin ve Stajyerlerinin Niteliği Hakkındaki Görüşleri


Creative Commons License

Evrendılek E.

ULUSLARARASI KATILIMLI 9. ULUSAL PROTEZ-ORTEZ KONGRESİ, Ankara, Turkey, 18 - 20 October 2018, pp.181-182

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.181-182

Abstract

İSTANBUL’DAKİ PROTEZ-ORTEZ YAPIM VE UYGULAMA MERKEZ SORUMLULARININ, PROTEZ-ORTEZ EĞİTİMİNİN VE STAJYERLERİNİN NİTELİĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

(Views of Prosthetics Orthotics Centers’ Authorities in Istanbul about the Quality of Prosthetic-Orthotic Education and the Interns)

Erkan Evrendilek1, Halenur Evrendilek2, Eyyup Telci3

1 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Ortopedik Protez ve Ortez Programı, İstanbul, Türkiye, erkanevrendilek@gmail.com

2 İstanbul Kültür Üniversitesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, İstanbul, Türkiye, halenurevrendilek@gmail.com

3 Atatürk Üniversitesi, Ortopedik Protez ve Ortez Programı, Erzurum, Türkiye, eyyuptelci@gmail.com

Özet

Çalışmanın amacı, İstanbul’daki Protez-Ortez Yapım ve Uygulama Merkez Sorumlularının (POMS), Protez ve Ortez eğitiminin ve stajyerlerinin niteliği ile ilgili görüşlerini değerlendirmektir. Bu amaçla çoktan seçmeli ve açık uçlu 28 sorudan oluşturulan anket, “Google Forms” ile yapılandırılarak mail yoluyla Protez-Ortez Yapım ve Uygulama Merkezlerine iletilmiştir. Anket yanıtları 25.08.2018 ile 11.09.2018 tarihleri arasında toplanmıştır. Elde edilen verilerin istatistiksel sıklık ve yüzdeleri Microsoft Office Excel-2010 kullanılarak hesaplanmıştır. Anket, 38 POMS (33 erkek (%87), 5 kadın (%13)) tarafından yanıtlandı. POMS stajyerlerle en sık yüz yüz görüşme (%87) yapmakta ve öğrencilerin mesleğe olan ilgisini (%71) önemsemekteydi. Öğrencide en çok aranan nitelikler “teorik bilgi, el becerisi, diksiyon ve iletişim yeteneği” idi (%39). Stajyerlerin teorik bilgi eğitimi “orta” (%50), el beceri ve uygulama eğitimi “zayıf” (%47) bulundu. Ülke genelindeki mevcut program sayısı “yeterli” (%44) ancak 2 yıllık eğitim süresi (%71) “yetersiz” bulundu. Bölüm eğitmenlerinin bilgi ve becerileri “iyi” (%47) ancak okulların teknik atölye/laboratuvarlar yeterlilikleri “zayıf” (%45) görülmekteydi. Merkez Sorumluları iş yerlerinde donanımlı Protez-Ortez Teknikeri ihtiyacı olduğunu (%52), ancak personel bulmakta zorlanıldığını (%68) bildirdi. İstanbul’daki Merkez Sorumlularının mesleğe ilgisi olan, uygulama ve el becerisine sahip stajyer arayışında olduğu ancak öğrencilerin aranan özellikleri karşılayamadığı tespit edilmiştir. Protez-Ortez alanında aranan niteliklere sahip mezunlar verebilmek ve istihdamı arttırabilmek için eğitim veren kurumlar ile sektör mensuplarının iş birliği içerisinde çalışması önem arz etmektedir.

Anahtar kelimeler: Ortopedik Protez-Ortez Eğitimi