Kliniğimizde karotis ve vertebral arter renkli Doppler ultrasonografi inceleme için başvuran olgular arasında karotid arterlerde patolojik bulgu saptanmayan 418 hastada vertebral arterlerin retrospektif olarak değerlendirilmesi


Elgezen M., Çizmeli M. O.

24. Ulusal Radyoloji Kongresi, Ankara, Türkiye, 8 - 11 Ekim 2003, ss.168

  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayısı: ss.168