Pediatrik Hidrosefali olgularında endoskopik üçüncü ventrikülostomi sonrası kallozal açı, Evans indeksi ve ventrikül horn boyutlarındaki değişim


TANRIKULU B., ÖZEK Ö. M. M.

33.Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Turkey, 11 - 14 April 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey