Radiotherapy of the Pediatric Bone Tumors


Güral Z. , Agaoglu F.

in: Pediatric Hematology and Oncology- Specil Topics. Bone Tumors in children., Prof. Dr. Gülnur Tokuç, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.53-58, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.53-58
  • Editors: Prof. Dr. Gülnur Tokuç, Editor

Abstract

Primary bone cancers are rare but can be seen frequently during childhood. Osteosarcoma
and Ewing sarcoma are the most common pediatric malignant primary bone tumours. These aggressive
tumors generally metastase to the lungs. Orthopedic resection is mainstay of curative
treatment, with chemotherapy and radiotherapy often used in adjuvant setting. The diagnosis and
management of primary bone tumors require a multidisciplinary approach in an experienced center.
Surgical excition must be done with adequate and clear margins while preserving limb function.
Neoadjuvant or adjuvant chemotherapy improves survival and limb salvage rate. Radiotherapy is
generally used in Ewing sarcoma treatment but rarely for osteosarcoma.

Primer kemik kanseri nadir olmakla birlikte sıklıkla çocuklarda görülen bir malignitedir. Pediatrik
malign kemik tümörlerinden en sık görülenleri osteosarkoma ve Ewing sarkomadır. Bu agresif
tümörler, özellikle akciğere olmak üzere, sıklıkla metastaz yapar. Ortopedik rezeksiyon küratif
tedavide ana yaklaşımdır, kemoterapi ve radyoterapi de genellikle adjuvan olarak verilir. Primer
kemik tümörlerinin tanı ve tedavisinin, kemik tümörlerinde deneyimli bir merkezde multidisipliner
yaklaşımla yapılması gerekir. Cerrahi rezeksiyon temiz sınırlarla ve ekstremite fonksiyonunu koruyarak
yapılmalıdır. Neoadjuvan veya adjuvan kemoterapinin cerrahi ile kombinasyonu hem ekstremite
koruma hem de sağkalım oranını artırır. Radyoterapinin adjuvan tedavideki rolü, Ewing
sarkomada sık iken osteosarkomada nadirdir.