ORTA DERECELİ AEROBİK EGZERSİZ UYGULANAN DUCHENNE MUSKÜLER DİSTROFİLİ MDX FARENİN KAS GÜCÜ TESTLERİNİN SAĞLIKLI FARELERLE KARŞILAŞTIRILMASI


Alaca N.

5th International Health Science and Life Congress, Burdur, Turkey, 10 - 12 March 2022, pp.23

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Burdur
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.23
  • Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University Affiliated: Yes

Abstract


Amaç: Mevcut çalışmada orta dereceli aerobik egzersiz uygulanan duchenne musküler distrofili mdx farenin kas gücü testlerinin sağlıklı farelerle karşılaştırılması amaçlanmaktadır. Meteryal ve Methot: Çalışmada 2 aylık 10 adet mdx fare ve sağlıklı 5 adet balb/c fare kullanılmış ve fareler beşer adet olarak üç gruba ayrılmıştır [sağlıklı kontrol (K), sedanter mdx fare (SM), mdx fare ve egzersiz (ME)]. ME grubu farelere 8 hafta boyunca yüzme egzersizi yapılmıştır. Egzersiz protokolünün bitiminden 24 saat sonra tüm hayvanlara iki ve dört ekstremiteli asma testi ile rotarod testi değerlendirmeleri yapılmıştır. İstatiksel olarak Jamovi Version 1.1.9.0 programı kullanılmıştır Bulgular: Grupların iki ve dört ekstremiteli asma testi ile rotarod testi sonuçları sırasıyla Grup K’de 500,00±0.10; 101,60±71,80; 204,40±84,00; Grup SM’de 45,00±17,80; 56,25±26,59; 75,5±62,04 ve Grup ME’de 108,3±57,73; 77,25±12,09; 177,5±78,27 saniye olarak bulundu. İki ekstremiteli asma testinde Grup K diğer gruplardan istatiksel olarak anlamlı iken (p<0,001), dört ekstremiteli asma testinde hiçbir grubun birbiri ile anlamlı bir farkı bulunmamaktaydı. (p>0,05). Rotorod testinde ise Grup SM diğer gruplara göre anlamlı olarak farklılık göstermekteydi (Grup ME için p<0,05, Grup K için p<0,001). Sonuç: Kas gücü testlerinden dört ekstremiteli asma testinin sağlıklı veya hastalıklı hayvanları ayıramadığı belirlenirken iki ekstremiteli asma testinde egzersiz yapan veya yapmayan mdx farede sağlıklı fareye göre düşüklük görüldü. Denge, koordinasyon ve kas gücü ölçümlerinde kullanılan ratorot testinde ise sağlıklı ve egzersiz uygulanan mdx fare, sedanter mdx fareye göre daha yüksek skorlar gösterdi