Gastrik tümör takibinde tümör belirteçlerine bakmaksızın, konvansiyonel görüntüleme bulguları şüpheli olan hastalarda 18F-FDG PET/BT’nin rekürrensi belirlemedeki rolü


KAYA E., ÖNEM H., SİLOV G., DOĞAN S., ÇİFTÇİ İ., BÜYÜKÇELİK A., ...More

23. Ulusal nükleer tıp kongresi, Turkey, 27 April - 01 May 2011

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey