1930-1970 YILLARI ARASINDAKİ BAZI TÜRK FİLMLERİNDEN ÖRNEKLERLE KADINA ŞİDDET İMGESİNİN İNCELENMESİ


Akçatepe R. , Ay A. S.

3.ULUSLARARASI ŞİDDETİ ANLAMAK KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 22 - 24 October 2021, pp.1-2

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-2

Abstract

ÖZET

Egemen ideolojilerin kendi amaç ve istekleri doğrultusunda toplumları yönlendirmelerinde en önemli araçlardan biri sinemadır. Sinema, diğer sanat dallarıyla ilişki kurarak bir bütün halinde hedef kitlesine mesajını ulaştırır. Sinemanın kadın ile olan ilişkisinde de ataerkil düzenin kadına biçtiği toplumsal cinsiyet rolleri, kadın temsillerinde ideolojiye uygun olarak inşa edilmektedir. Türk sinemasında da idealize edilen bu roller, erkek hakimiyetindeki Ataerkil sistemin devamlılığına tehdit oluşturmayan güçsüz, çaresiz, ezilen kadın tiplemeleri, sinemadaki eril şiddeti göstermektedir. Ele aldığımız dönemdeki bazı Türk filmlerinde kadınlar, erkeğin kendi gereksinimlerine göre şekillenmiştir. Bu çalışmamızda 1930-1970 yıllarında çekilen altı film örnek alınarak, bu filmlerin afişlerinden bir bilimsel poster oluşturulacak ve bu filmlerdeki kadın sembolü ve kadın şiddeti, afişleri, senaryoları ve replikleri analiz edilerek ortaya koyulmaya çalışılacaktır.

 

Anahtar Kelimeler: Şiddet, Sinema, Film Afişi, Senaryo