Testiste İnterstisyel Yayılım Gösteren Prostat Kanseri Metastazı Bir Olgu Sunumu


İPLİKÇİ S., ERŞEN DANYELİ A. , TUNA E. B. , YÖRÜKOĞLU K.

22. Ulusal Patoloji Kongresi, Turkey, 1 - 05 November 2012

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey