Penetran keratoplasti yapılan olguda latanoprost kullanımı sonrası endotelyal greft reddi ve Herpes simpleks enfeksiyonu rekürrensi


BOZKURT T. K. , BAHADIR A. E. , AKTAY KUTAN S., ACAR S.

Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Turkey, 11 - 15 November 2009

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey