Asst. Prof.

Yasemin USLU


Faculty of Health Sciences

Nursing

Education Information

2013 - 2017

2013 - 2017

Doctorate

Ege University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Turkey

2011 - 2013

2011 - 2013

Post Graduate

Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University, Graduate School of Health Sciences , Turkey

2007 - 2011

2007 - 2011

Under Graduate

Marmara University, Faculty Of Health Sciences, Nursing, Turkey

Dissertations

2017

2017

Doctorate

Stoma bakımı eğitiminde üç farklı yöntemin hemşirelik öğrencilerinin bilgi ve beceri düzeylerine etkisi

Ege University, Faculty of Engineering

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Research Areas

Health Sciences, Nursing, Surgical Nursing

Academic Titles / Tasks

2019 - Continues

2019 - Continues

Assistant Professor

Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University, Faculty of Health Sciences, Nursing

2014 - 2019

2014 - 2019

Lecturer

Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University, Faculty of Health Sciences, Nursing

2011 - 2014

2011 - 2014

Research Assistant

Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University, Faculty of Health Sciences, Nursing

Courses

Post Graduate

Post Graduate

Cerrahi Bakım I

Post Graduate

Post Graduate

Cerrahi Bakım 2

Under Graduate

Under Graduate

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

Under Graduate

Under Graduate

Yara Hemşireliği

Under Graduate

Under Graduate

Hasta ve Çalışan Güvenliği

Taught Courses And Trainings

2017 - 2022

2017 - 2022

Fizyopatoloji: Bakımda Kullanımı

Continuing Education Center - Training

Uslu Y.

2019 - 2019

2019 - 2019

Hemsirelik Egitiminde Simülasyon Uygulamaları

Academic Units - Training

Karabacak Ü., Ok E. , Uğur E. , Kan Öntürk Z. , Uslu Y. , Ateş E. , et al.

2019 - 2019

2019 - 2019

HEMŞİRELİKTE İNFÜZYON UYGULAMALARI EĞİTİMİ

Academic Units - Course

Karabacak Ü. , Uğur E. , Kan Öntürk Z. , Uslu Y. , Ok E. , Kocatepe V. , et al.

2019 - 2019

2019 - 2019

Hemşirelik Eğitiminde Simülasyon Tasarımı Kursu

Academic Units - Course

Ünver V. , Uğur E. , Kan Öntürk Z. , Uslu Y. , Ateş E. , Kocatepe V.

2019 - 2019

2019 - 2019

Hemodiyaliz İle Yaşam Hemşire Eğitim Programı

Academic Units - Training

Karahan A. , Kocatepe V. , Ok E. , Uğur E. , Karabacak Ü. , Uslu Y. , et al.

2018 - 2018

2018 - 2018

HEMŞİRELİKTE İNFÜZYON UYGULAMALARI EĞİTİMİ

Academic Units - Course

Uğur E. , Karabacak Ü. , Kan Öntürk Z. , Uslu Y. , Kocatepe V. , Yıldız H. , et al.

2018 - 2018

2018 - 2018

Hemşirelik Eğitiminde Simülasyon Tasarımı

Academic Units - Training

Karabacak Ü. , Ünver V. , Uğur E. , Ulus B., Kan Öntürk Z. , Kocatepe V. , et al.

2017 - 2017

2017 - 2017

Hemşirelik Eğitiminde Simülasyon Tasarımı

Academic Units - Training

Karabacak Ü. , Kuğuoğlu S., Ünver V. , Ulus B., Uğur E. , Kan Öntürk Z. , et al.

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

2020

2020

Effect of Simulation-based learning on First Clinical Day Stress and Anxiety Levels of Nursing Students in Turkey

USLU Y. , YILMAZ COŞKUN E., ŞAHİN G., UĞUR E. , KARABACAK Ü.

JOURNAL OF THE PAKISTAN MEDICAL ASSOCIATION, vol.70, no.9, pp.1505-1509, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

2019

2019

Influence of demographc factors on perceved socal support among adult cancer patients in Turkey

Ozbayir T., Gok F., Arican S., Koze B. S. , Uslu Y.

NIGERIAN JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE, vol.22, no.8, pp.1147-1156, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

2019

2019

The process of nurse adaptation to robotic surgery: A qualitative study

USLU Y. , Altinbas Y., Ozercan T., van Giersbergen M. Y.

INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL ROBOTICS AND COMPUTER ASSISTED SURGERY, vol.15, no.4, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

2014

2014

DETERMINATION OF PAIN CHARACTERISTICS, PAIN BELIEF AND RISK OF DEPRESSION AMONG ELDERLY RESIDENTS LIVING AT NURSING HOME

ULUS B., Irban A., Bakirci N. , Yilmaz E., Uslu Y. , Yucel N., et al.

TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS-TURK GERIATRI DERGISI, vol.17, no.2, pp.180-187, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2013

2013

Problems, nurses face within the intensive care units illustrated by four case reports

Koyuncu A., Aslan F. E. , Uslu Y. , Demirkilic U.

ANADOLU KARDIYOLOJI DERGISI-THE ANATOLIAN JOURNAL OF CARDIOLOGY, vol.13, no.8, pp.809-811, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

2021

2021

Effectiveness Of Simulation-Based Cooperative Learning Method Electrocardiography Education

USLU Y. , ÜNVER V. , KOCATEPE V.

Acibadem Universitesi Saglik Bilimleri Dergisi, vol.12, no.3, 2021 (Other Refereed National Journals)

2020

2020

Simülasyona Dayalı Öğrenmenin Değerlendirilmesi Ölçeği: Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması

USLU Y. , YAVUZ VAN GİERSBERGEN M.

Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, vol.17, pp.53-61, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

Example of a Simulation Design in Nursing Education: Safe Chemotherapy Administration

Uslu Y. , Ünver V. , Kocatepe V. , Karabacak Ü.

FLORENCE NIGHTINGALE JOURNAL OF NURSING-FLORENCE NIGHTINGALE HEMSIRELIK DERGISI, vol.27, pp.304-313, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier

2019

2019

Port Kateter Uygulamaları: Kanserli Hastaların Deneyimlerine İlişkin Niteliksel Bir Çalışma

USLU Y. , OLGUN N., KARANLIK H., USER İ.

Acıbadem Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.10, no.3, pp.464-472, 2019 (Other Refereed National Journals)

2019

2019

Example of a Simulation Design in Nursing Education: Safe Chemotherapy Administration

USLU Y. , ÜNVER V., KOCATEPE V., KARABACAK Ü.

Florence Nightingale Journal of Nursing, vol.27, no.3, pp.304-313, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier

2019

2019

Hemşirelik Eğitiminde Standardize Hasta Kullanımı

USLU Y. , YAVUZ VAN GİERSBERGEN M.

Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.27, no.1, pp.271-280, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

2019

2019

Evaluation of Cultural Sensitivity in Healthcare Service among Nursing Students

Ünver V. , Uslu Y. , Kocatepe V. , Kuğuoğlu S.

European Journal of Educational Research, vol.8, no.1, pp.257-265, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier

2019

2019

Hybrid Simulation in Triage Training

Uslu Y. , Kocatepe V. , Ünver V. , Sağır O., Karabacak Ü.

The International Journal of Caring Sciences, vol.12, no.3, pp.1626-1635, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

Nadir Bir Olgu ve Hemşirelik Bakımı: Pulmoner Alveoler Proteinozis

GÜNGÖR T., USLU Y.

Acıbadem Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.9, no.3, pp.322-326, 2018 (Other Refereed National Journals)

2017

2017

Hemşirenin Hissi Tarafı: Şefkat Yorgunluğu

USLU Y. , DEMİR KORKMAZ F.

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, vol.33, no.1, pp.103-113, 2017 (Other Refereed National Journals)

2016

2016

Ameliyat sonrası üriner retansiyon ve yönetimi

USLU Y.

Yeni Üroloji Dergisi, vol.11, no.1, pp.50-55, 2016 (Other Refereed National Journals)

2014

2014

DETERMINATION OF PAIN CHARACTERISTICS,PAIN BELIEF AND RISK OF DEPRESSIONAMONG ELDERLY RESIDENTS LIVING AT NURSING HOME

ULUS B., İRBAN A., BAKIRCI N. , YILMAZ COŞKUN E., USLU Y. , YÜCEL N., et al.

Türk Geriatri Dergisi, vol.17, no.2, pp.180-187, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2020

2020

Meme Kanseri Sonrası Sağ Kalım Sürecinde Bakım

Uslu Y. , Kocatepe V.

İzmir Demokrasi Üniversitesi Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi 2020 (ICHES-IDU 2020), İzmir, Turkey, 20 - 21 June 2020

2020

2020

Hemşirelik Eğitiminde Kullanılan Simülasyon Yöntemleri

Kocatepe V. , Uslu Y.

İzmir Demokrasi Üniversitesi Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi 2020 (ICHES-IDU 2020), İzmir, Turkey, 20 - 21 June 2020

2020

2020

Content Analysis of Graduate Studies in Oncology Nursing: Systematic Review (2015-2019).

USLU Y. , HANCI E., KÖSE O.

3.rd International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, 6 - 07 March 2020

2020

2020

Patient Safety in Turkey: Investigation of Graduate Thesis

KÖSE O., USLU Y. , HANCI E.

3.rd International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, 6 - 07 March 2020

2019

2019

Ameliyathanede Hastaya Güvenli Yaklaşım: Simülasyona Dayalı Öğrenme

Ocaktan N., Uslu Y. , Karabacak Ü.

3. ULUSLARARASI 11. ULUSAL TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, İzmir, Turkey, 3 - 06 October 2019, pp.763-764

2019

2019

Triyaj Eğitiminde Hibrid Simülasyon Uygulaması

USLU Y. , KOCATEPE V. , ÜNVER V. , SAĞIR O., KARABACAK Ü.

3. Uluslararası 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 3 - 06 October 2019

2019

2019

Simülasyona Dayalı Öğrenme Deneyimlerinde İşbirlikçi Öğrenme Modeline Göre Tasarlanan Temel Ekg Kursu’nun Etkinliği

USLU Y. , ÜNVER V. , KOCATEPE V. , KARABACAK Ü.

Hemşirelik Eğitiminin Geleceği II: Ölçme Değerlendirme, Program Değerlendirme, Sürekli İyileştirme, İzmir, Turkey, 4 September - 06 April 2019, pp.41-42

2018

2018

Robotik Cerrahi Hemşireliğine İlk Adım: Kalitatif Bir Çalışma

ALTINBAŞ Y., USLU Y. , Özercan T., YAVUZ VAN GİERSBERGEN M.

21. Ulusal Cerrahi Kongresi 16. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 15 April 2018

2018

2018

Stoma Bakımında Farklı Simülasyon Yöntemlerinin Bilgi ve Beceri Üzerine Etkisi

USLU Y. , YAVUZ VAN GİERSBERGEN M.

21. Ulusal Cerrahi Kongresi 16. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 15 April 2018

2017

2017

LGBTİ Bireylerin Bakımında Tutum ve Kültürel Duyarlılığın Geliştirilmesi: Bir Simülasyon Örneği

USLU Y. , KUĞUOĞLU S., ŞAHİN G.

1.Uluslarası, 4.Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, 21 - 24 October 2017

2017

2017

Simülasyon Kullanımına Bir Örnek: CPR Uygulaması

USLU Y. , DAĞCI M.

Hemşirelik Eğitiminde Simülasyon ve Laboratuvar Uygulamaları Sempozyumu, Turkey, 1 - 02 October 2017

2017

2017

NURSES’ ADAPTATION PROCESS TO ROBOTIC SURGERY: A QUALITATIVE STUDY

USLU Y. , ALTINBAŞ Y., ÖZERCAN T., YAVUZ VAN GİERSBERGEN M.

8th EORNA CONGRESS THE COLOSSUS OF PERIOPERATIVE NURSING, RODOS ADASI, Greece, 4 - 07 May 2017, pp.87

Books & Book Chapters

2021

2021

Pediatrik Triyaj

USLU Y. , KUĞUOĞLU S.

in: Çocuk Acil Hemşireliği, S.Kuğuoğlu, D. Sönmez Düzkaya, Editor, Nobel Tıp Kitabevleri, pp.85-95, 2021

2021

2021

Farklı Kültürler ve Etnik Gruplar İçin Acil Bakım

KUĞUOĞLU S., USLU Y.

in: Çocuk Acil Hemşireliği, S.Kuğuoğlu, D. Sönmez Düzkaya, Editor, Nobel Tıp Kitabevleri, pp.729-734, 2021

2020

2020

Onkoloji Hemşireliği

Karabacak Ü., Uslu Y.

Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, 2020

2020

2020

Radyoterapide Hemşirenin Rol ve Sorumlulukları

Karabacak Ü. , Uslu Y.

in: Onkoloji Hemşireliği, Gülbeyaz Can, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.117-134, 2020

2020

2020

Kulak, Burun ve Boğaz

YAVUZ VAN GİERSBERGEN M., USLU Y.

in: Hemşireler İçin Bir Bakışta Patofizyoloji, Töre Fatma, Editor, İstanbul Tıp Kitabevleri, pp.155-165, 2020

2020

2020

Kulak, burun ve boğaz.

YAVUZ VAN GİERSBERGEN M., USLU Y.

in: Hemşireler İçin Bir Bakışta Patofizyoloji, Ed.Nair, M., Peate I.(Wiley Blackwell) Çev. Ed. Töre, F, Editor, İstanbul Tıp Kitapevleri., İstanbul, pp.155-165, 2020

2019

2019

Etik Konular

Uslu Y. , Uğur E.

in: Sağlık Bilimlerinde Simülasyon: Kavramdan Uygulamaya, Ükke Karabacak,Esra Uğur, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.197-205, 2019

2019

2019

Simülasyonun Müfredata Entegrasyonu

Uslu Y. , Karabacak Ü.

in: Sağlık Bilimlerinde Simülasyon, Kavramdan Uygulamaya., Ükke Karabacak,Esra Uğur, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.57-67, 2019

2019

2019

Simülasyon Tasarım Şablonu

Kan Öntürk Z. , Uslu Y.

in: Sağlık Bilimlerinde Simülasyon, Kavramdan Uygulamaya, ÜKKE KARABACAK,ESRA UĞUR, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.159-173, 2019

2019

2019

Etik Konular

USLU Y. , UĞUR E.

in: Sağlık Bilimlerinde Simülasyon, Kavramdan Uygulamaya., Karabacak Ükke, Uğur Esra, Editor, Nobel Tıp Kitabevleri, pp.197-205, 2019

2019

2019

Simülasyon Tasarımı

Kan Öntürk Z. , Uslu Y.

in: Sağlık Bilimlerinde Simülasyon, Kavramdan Uygulamaya. , ÜKKE KARABACAK,ESRA UĞUR, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.147-157, 2019

Activities in Scientific Journals

2021 - Continues

2021 - Continues

Acıbadem Sağlık Bilimleri Dergisi

Editor

Awards

October 2019

October 2019

Sözel Bildiri Birincilik Ödülü

3. Uluslararası 11. Ulusal Türk Cerrahi Ve Ameliyathane Hemsireligi KongresiInvited Talks

May 2021

May 2021

IV.Hemşireliği Güçlendirme Sempozyumu

Conference

Ondokuz Mayıs Üniversitesi-Turkey

December 2020

December 2020

Hemşirelikte Uzaktan Eğitim ve Sanal Simülasyon Uygulamaları

Seminar

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi-Turkey

October 2020

October 2020

Choosing relevant outcomes: considering patient expectations

Conference

4th Breast Cancer Virtual Conferance-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 11

h-index (WOS): 2