Dr.Öğr.Üyesi

Tonguç Utku YILMAZ


Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Eğitim Bilgileri

2003 - 2009

2003 - 2009

Tıpta Uzmanlık

Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Türkiye

2004 - 2006

2004 - 2006

Ön Lisans

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, İktisadi Ve İdari Programlar Bölümü, Türkiye

1996 - 2003

1996 - 2003

Lisans

Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi (İngilizce), Türkiye

Yaptığı Tezler

2009

2009

Tıpta Uzmanlık

Renal iskemi hasarında eritropoietinin koruyucu etkisinde Atp bağımlı K kanallarının katılımı: HIF-1 mRNA ekspresyonlarına etkisi

Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2005

2005

Pankreasta kistik lezyon düşünülerek takibe alınan bir splenik arter anevrizma olgusu

SALMAN B., YILMAZ T. U. , YÜKSEL O., AKYÜREK N., TATLICIOĞLU E.

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, ss.416-420, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

Clinical presentation and treatment of hyperthyroidism associated with thyroid cancer

TANERİ F., KURUKAHVECİOĞLU O., EGE B., YILMAZ T. U. , TEKİN E. H. , ÇİFTER S. Ç. , et al.

Endocrine Regulations, cilt.3, ss.91-96, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

2005

2005

Prospective analysis of 518 cases with thyroidectomy in Turkey

TANERİ F., KURUKAHVECİOĞLU O., EGE B., YILMAZ T. U. , TEKİN E. H. , ÇİFTER S. Ç. , et al.

Endocrine Regulations, cilt.3, ss.85-90, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2005

2005

Künt karıntravması nedeniyle başvuran hastaların değerlendirilmesi

KARAMERCAN A., YILMAZ T. U. , KARAMERCAN M. A. , AYTAÇ A. B.

V.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 20 Mayıs 2005

2006

2006

Delayed energy protection of ischemic preconditioning on hepatic ischemia reperfusion injury in rats Poster Presentaion

OFLUOĞLU DEMİR F. E. , KEREM M., PAŞAOĞLU H., TÜRKÖZKAN N., SEVEN İ., BEDİRLİ A., et al.

2. 41. Congress of European Society for Surgical Research (ESSR), Almanya, 17 - 20 Mayıs 2006, cilt.38, ss.114-121 identifier identifier

2006

2006

Role of ghrelin and leptin in predicting the severity of acute pancreatitis Oral Presentaiton

KEREM M., BEDİRLİ A., PAŞAOĞLU H., VURAL Ç., YILMAZ T. U. , OFLUOĞLU DEMİR F. E. , et al.

41. Congress of European Society for Surgical Research (ESSR), Almanya, 17 - 20 Mayıs 2006, cilt.52, ss.950-955 identifier identifier

2005

2005

Meme kanseri hastalarının hastalık süresi ve evrelerine göre yaşam kalitesi ve başa çıkma stilleri

GÜNSERİ Y., YILMAZ T. U. , YÜKSEL O.

8. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2005

2005

2005

Meme kanserli hastalarda tedavi şekilleriyle başa çıkma stilleri arasındaki ilişki

YILMAZ T. U. , YAVAŞ G., KURUKAHVECİOĞLU O., TEKİN E. H.

8. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2005

2005

2005

A longitudinal 15 cm gastric laseration due to blunt abdominal trauma A case report

YÜKSEL O., YILMAZ T. U. , AKYÜREK N., SALMAN B., TATLICIOĞLU E.

The Third mediterranean Emergency Medicine Congress, Nice, Fransa, 1 - 05 Eylül 2005

2005

2005

Role of free Nitricoxide radicals medaited damage in diagnosis of septic shock

SALMAN B., PARMAKSIZ A. B. , YILMAZ T. U. , SEVEN İ., AKIN K. O. , TÜRKÖZKAN N.

40. Congress of European Society for Surgical Research (ESSR, Konya, Türkiye, 25 - 28 Mayıs 2005

2005

2005

İnguinal herni onarımında sekiz yıllık deneyimimiz

KURUKAHVECİOĞLU O., TEZCANER T., AZILI C., EGE B., YILMAZ T. U. , ERSOY E., et al.

Ulusal Fıtık Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2005

2005

2005

Subakut kalkülöz kolesistitte erken ve interval kolesistektomi sonuçlarımız

YÜKSEL O., SALMAN B., AKYÜREK N., YILMAZ T. U. , TATLICIOĞLU E.

Ulusal HepatoPankreatikoBilier Cerrahi Kongresi, Adana, Türkiye, 5 - 08 Mayıs 2005

2004

2004

Toksik Nodüler Multinodüler Guatrlı Hastalarda Sitoloji Frozen Patolojinin Yerni ve Malignite İnsidansı

TANERİ F., EGE B., TEKİN E. H. , YILMAZ T. U. , ÇİFTER S. Ç. , Onuk E.

4. Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Türkiye, 10 - 12 Aralık 2004, cilt.39, ss.91-96

2004

2004

Tiroidektomi Yapılan 518 Vakanın Retrospektif Analizi

TEKİN E. H. , TANERİ F., EGE B., YILMAZ T. U. , ÇİFTER S. Ç. , Onuk E.

4. Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim, Türkiye, 10 - 12 Aralık 2004, cilt.39, ss.85-90

2005

2005

Pankreasta kistik lezyon düşünülerek takibe alınan bir splenik arter anevrizma olgusu

SALMAN B., AKYÜREK N., YÜKSEL O., YILMAZ T. U. , TEZCANER T., TATLICIOĞLU E.

7.Ulusal HepatoPankreatikoBilier Cerrahi Kongresi, Adana, Türkiye, 6 - 08 Mayıs 2005, ss.416-420

2006

2006

Tiroidektomi yapılan hastalarda komplikasyon oranlarımız

TANERİ F., KURUKAHVECİOĞLU O., YÜKSEL O., YILMAZ T. U. , EGE B., ONUK E.

Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 24 - 28 Mayıs 2006


Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 51

h-indeksi (WOS): 2