Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Effect of Smoking on Corneal Biomechanics.

Current eye research, cilt.42, ss.16-20, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Iris metastasis of gastric adenocarcinoma.

World journal of surgical oncology, cilt.14, ss.71, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Corneal Biomechanical Properties in Aspirin Users.

Ophthalmic research, cilt.55, ss.199-204, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Toxic optic neuropathies.

Current opinion in ophthalmology, cilt.24, ss.534-9, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Radioprotective effect of montelukast sodium in rat lacrimal glands after radioiodine treatment.

Revista espanola de medicina nuclear e imagen molecular, cilt.32, ss.294-300, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Posttraumatic intraocular pressure elevation and associated factors in patients with zone I open globe injuries.

Ulusal travma ve acil cerrahi dergisi = Turkish journal of trauma & emergency surgery : TJTES, cilt.19, ss.115-8, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Leiomyosarcoma of the Conjunctiva: Case Report

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, cilt.31, ss.1544-1546, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Cup-to-disc ratio in patients with idiopathic intracranial hypertension is smaller than that in normal subjects.

Journal of neuro-ophthalmology : the official journal of the North American Neuro-Ophthalmology Society, cilt.30, ss.231-4, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A novel hand-held device for the measurement of ocular alignment

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.40, ss.511-514, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Topical cyclosporine A for the dry eye findings of thyroid orbitopathy patients.

Eye (London, England), cilt.24, ss.1044-50, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The impact of Nd:YAG capsulotomy on foveal thickness measurement by optical coherence tomography.

Ophthalmic surgery, lasers & imaging : the official journal of the International Society for Imaging in the Eye, cilt.41, ss.67-71, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Takayasu's disease and secondary ocular ischemic syndrome.

Journal of pediatric ophthalmology and strabismus, cilt.47, ss.54-7, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Late onset optic neuropathy in methylmalonic and propionic acidemia.

American journal of ophthalmology, cilt.147, ss.929-33, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Vitrectorhexis versus forceps capsulorhexis for anterior and posterior capsulotomy in congenital cataract surgery.

Journal of pediatric ophthalmology and strabismus, cilt.46, ss.104-7, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Amniotic membrane transplantation: indications and results.

European journal of ophthalmology, cilt.18, ss.685-90, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Macular involvement in secondary systemic amyloidosis.

European journal of ophthalmology, cilt.18, ss.459-61, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Mitomycin C and conjunctival autograft for recurrent pterygium.

International ophthalmology, cilt.27, ss.339-43, 2007 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Postoperative endophthalmitis caused by Bacillus cereus and Chlamydia trachomatis.

Journal of cataract and refractive surgery, cilt.33, ss.1284-7, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The ratio of square wave jerk rates to blink rates distinguishes progressive supranuclear palsy from Parkinson disease.

Journal of neuro-ophthalmology : the official journal of the North American Neuro-Ophthalmology Society, cilt.26, ss.257-9, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Central corneal thickness in primary open angle glaucoma, pseudoexfoliative glaucoma, ocular hypertension, and normal population

European Journal Of Ophthalmology, cilt.15, ss.324-328, 2005 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Role of Dynamic Retinoscopy in Predicting Infantile Accommodative Esotropia and Influencing Emmetropization.

Journal of binocular vision and ocular motility, cilt.68, ss.54-58, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Non Arteritik İskemik Optik Nöritin Farklı Yaş Gruplarındaki Risk Faktörleri.

Medical Network Oftalmoloji, cilt.25, ss.31-35, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Non-Arteritik İskemik Optik Nöropatinin Farklı Yaş Gruplarındaki Risk Faktörleri

Medikal Network Oftalmoloji, cilt.25, ss.31-35, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Isolated Oculomotor Nerve Palsy During Herpes Zoster Infection: Case Report

Turkiye Klinikleri Journal of Ophthalmology, cilt.26, ss.65-70, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ön Segment Göz İçi Mercek Çıkarımı Sebepleri ve Sonuçları

Glokom-Katarakt, cilt.8, ss.165-172, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Santral Retinal Ven Tıkanıklığında Trombofilinin Rolü

Retina-Vitreus, cilt.21, ss.279-282, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Multipl Kalıtsal Trombofili ve Tekrarlayan Retina Ven Tıkanıklığı

Retina-Vitreus, cilt.20, ss.315-318, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Apraklonidin ile Tanı Konulan Horner Sendromu ve Pancoast Tümörü

Türkiye Klinikleri Oftalmoloji, cilt.21, ss.244-247, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hava Yastığı Patlamasının Yol Açtığı İleri Kornea Ödemi Olgusu

Türkiye Klinikleri Oftalmoloji, cilt.19, ss.136-140, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tiroid Oftalmopatili Olgularda Sigara Kullanımı ve Konverjans Yetmezliği İnsidansı

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, cilt.42, ss.1-4, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pterjiyum Cerrahisinin Kornea Topografi Bulguları Üzerine Etkisi

Medikal Network Oftalmoloji, cilt.16, ss.117-120, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilateral Penetran Keratoplasti: Endikasyon ve Sonuçlar

Medikal Network Oftalmoloji, cilt.16, ss.245-249, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Enfeksiyöz Optik Nöropatiler

Türkiye Klinikleri Oftalmoloji, cilt.2, ss.62-67, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hiperhomosistinemili Olguda Serebral Ven Trombozu ve Bilateral Optik Atrofi

Türk Oftalmoloji Gazetesi, cilt.38, ss.269-272, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Son Bir Yılda Kliniğimize Refere Edilen Postoperatif Endoftalmi Olguları

Türkiye Klinikleri Oftalmoloji, cilt.17, ss.34-38, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Toksik Anterior Segmetn Sendromu: Nedeni, Klnik Özellikleri ve Tedavisi

Glokom-Katarakt, cilt.2, ss.189-192, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğitim Veren Kliniklerdeki Uzmanlar Neden Kamu Sektöründen Ayrılıyor?

Türk Oftalmoloji Gazetesi, cilt.37, ss.4-8, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sklerit Tabosu ile Birlikte Gelişen Rekürren Endoftalmi

Glokom-Katarakt, cilt.1, ss.297-299, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Protein S Eksikliği ve Mitral Valv Prolapsuslu Olguda İskemik Optik Nöropati

Medikal Network Oftalmoloji, cilt.13, ss.340-342, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Spinoserebellar Dejenerasyon ve Adusens Felci

Demet Sağlık, cilt.2, ss.50-54, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Squamous cell carcinoma of the lacrimal sac.

Orbit (Amsterdam, Netherlands), cilt.22, ss.151-3, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

İntraoperatif Düşük Doz Mitomisin-C ile Kombine Konjonktival Otogreft Tedavisi

Medikal Network Oftalmoloji, cilt.10, ss.54-58, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İntraoperatif Düşük Doz Mitomisin-C ile Kombine Konjonktival Otogreft Tedavisi

Medikal Network Oftalmoloji, cilt.10, ss.54-58, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Psödoeksfoliasyonlu Gözlerde Kapsül Germe Halkası Uygulanımının Cerrahi Komplikasyonlara Etkisi

türk oftalmoloji gazetesi, cilt.33, ss.596-599, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Otozomal Dominant Glokom Ailesinin Klinik Özellikleri

Türk Oftalmoloji Gazetesi, cilt.30, ss.423-430, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şaşılıkta reoperasyon gerektiren olguların sonraki ameliyat başarılarının incelenmesi

medical network oftalmoloji, cilt.7, ss.179-183, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Antioxidant Effects of Vitamin D on Lacrimal Glands against High Dose Radioiodine-Associated Damage in an Animal Model

31st Annual Congress of the European-Association-of-Nuclear-Medicine (EANM), Düsseldorf, Almanya, 13 - 17 Ekim 2018, cilt.45

Isolated iris metastasis of gastric adenocarcinoma

20th European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS) Winter Meeting, 26 - 28 Şubat 2016

Morgdan Keratoplastiye Donör Kornea

Oftalmologiyanın Müasir Aspektleri Adlı Genç Alimlerinin 4. Konfransı, 03 Ekim 2010

Damage to the LASIK Flap by Hot Water Insult: Case Presentation

26. Congress of the European Cataract and Refractive Surgeons, 13 - 17 Eylül 2008

The Combined Use of Ahmed Segment Ring and CApsule Tension Ring in Eyes with Subluxated Lens

23. Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons, 10 - 14 Eylül 2005

Ocular Complications in a Case with Porhphyria

13. Afro-Asian Congress of Ophthalmology, 18 - 22 Haziran 2004

Comparison of Three Methods for Pterygium Treatment

European Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery 22nd Annual Meeting, 17 - 19 Haziran 2004

Accurate Measurement of Relative Afferent Pupillary Defect

13. Afro-Asian Congress of Ophthalmology, 18 Haziran - 22 Nisan 2004

Double Then None from More Than One

North American Neuro-Ophthalmology Society Meeting, 27 Mart - 01 Nisan 2004

A Novel Technique for Measurement of Ocular Misalignment

North American Neuro-Ophthalmology Society Meeting, 8 - 13 Şubat 2003

Temporal Clear Corneal Versus Scleral Tunnel Incision in Cataract Surgery

16th Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons, 6 - 09 Eylül 1998

Phacoemulsification in the Presence of Pseudoexfoliation Syndrome

16th Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons, 6 - 09 Eylül 1998

Kitap & Kitap Bölümleri

Temel Göz Hastalıkları

Geçici Görme Kaybı, Pınar Aydın O’xxDwyer, Yonca Aydın Akova, Editör, Güneş Kitabevleri, ss.819-846, 2015

Temel Göz Hastalıkları

Geçici Görme Kaybı, Pınar Aydın O’Dwyer, Yonca Aydın Akova, Editör, Güneş Tıp Kitabevleri, ss.839-846, 2011

Nörolojide Yeni Ufuklar

Başağrısının Oftalmolojik Nedenleri, Levent İnan, Editör, Güneş Kitabevi, Ankara, ss.301-306, 2010

Walsh and Hoyt Klinik Nörooftalmoloji: Esaslar

Optik Nörit (Bölüm 6), Tülay Kansu, Editör, Güneş Kitabevi, Ankara, ss.146-161, 2010

Nöro-oftalmoloji Özet Klinik Oftalmoloji ve Renkli Atlası

Nörooftalmolojik Muayene, Peter J. Savino,Helen Danish-Meyer, Editör, Veri Ulusal Yayıncılık, Ankara, ss.144-151, 2008

Nöro-oftalmoloji Özet Klinik Oftalmoloji ve Renkli Atlası

Nörooftalmolojik Muayene, Şansal Gedik, Editör, Veri Medikal Yayıncılık, ss.144-151, 2008

Nöro-oftalmoloji El Kitabı

Benin Esansiyel Blefarospazm ve Hemifasiyel Spazm, Tülay Kansu,Nurhan Torun,pınar Aydın O'Dwyer, Editör, Güneş Kitabevi, Ankara, ss.243-250, 2008

Görme Alanı El Kitabı

Demiyelinizan Optik Nöropati, Pınar Aydın O’Dwyer, Editör, Aksu Kitabevi, İstanbul, ss.175-181, 2005