Scientific Activities

Tasks In Event Organizations

  • Kasım 2019 Uluslararası Katılımlı Anestezi Teknisyen ve Teknikerleri Derneği 1. Sempozyumu

    Scientific Congress

  • Kasım 2010 Anestezi Teknisyen ve Teknikerleri Derneği 1. Eğitim Semineri

    Scientific Congress

    Usseli T.

    İstanbul, Turkey