Genel Bilgiler

Biyografi

KİŞİSEL BİLGİLER

Doğum tarihi ve yeri

14 Eylül 1968  -   İstanbul

Çalışma Adresi

Acıbadem Taksim Hastanesi, İnönü Mah. Nizamiye

Cad. No: 1-9, Şişli / İstanbul

Ev Adresi

19 Mayıs Mah. Gazi Berkay Sok. No:13/9, 34360

Şişli, İstanbul

İş Telefonu                  

0 212 2734002

Cep Telefonu               

0 532 3669522

Fax                              

0212 2734400

E-mail                          

tamerkarsidag@yahoo.com

Medeni Durum            

Evli ve iki çocuk babası

En son çalışma           

Memorial Sağlık Grubu, Memorial Ataşehir

Hastanesi'nde Laparoscopik Donör Nefrektomi

Prosedürü'nün kurulması ve yürütülmesi, karaciğer canlı donör hepatektomi ve minimal invaziv girişimler başta olmak üzere genel cerrahi operasyonlarının yürütülmesi.

EĞİTİM

Lise

Pertevniyal Lisesi-İstanbul

1982  - 1985

Üniversite                   

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp fakültesi

1985 Eylül – 1991 Aralık

Asistan                        

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım Ana Bilimdalı

1997 Ekim – 1998 Ekim

S.B. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi

II. Cerrahi Kliniği           

1998 Ekim – 2002 Aralık

Uzman                         

S.B. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi

II. Cerrahi Kliniği

2002 Aralık  - 2004

Başasistan 

S.B. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi

II. Cerrahi Kliniği

2004 - 2012

Doçent                         

S.B. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi

II. Cerrahi Kliniği

2012 – 2013

Profesör                      

Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu     

Avrupa Board Sınavı  

Avrupa Cerrahi Sınavı (The European Board of Surgery)

22 Kasım 2012

Yurtdışı rotasyonlar   

St. George Hospital, London - İNGİLTERE

Genel Cerrahi Departmanı (Meme ve Tiroid Cerrahisi)

Şubat – Mart 1991

University of Southern California, Los Angeles - ABD

Trauma-A Servisi (Travma) ve City of Hope Cancer Center (Onkolojik Meme Cerrahisi)

Haziran – Ağustos 2002

University of Southern California, Los Angeles - ABD

Trauma-A Servisi (Travma) ve Norris Comprehensive Cancer Center and Hospital (Onkolojik Meme Cerrahisi)

Haziran – Aralık 2004

University of Miami, Florida – ABD

Genel Cerrahi Anabilim Dalı ve Ryder Trauma Service

1-(Travma Surgery, Surgical Critical Care and Acute Care Surgery Program)                

2-(Surgical Laparoscopy and Laparoendoscopic Surgery Program)

Ocak  –  Haziran 2009

Instituto Nazionale Tumori Milano – ITALYA

HIPEC (Heated Intraperitoneal Chemotherapy)

Haziran - Temmuz 2013

University of California Los Angeles (UCLA) – ABD

Laparoskopik Donör Nefrektomi

Ağustos - Eylül 2013

Yurtiçi rotasyonlar     

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi – İstanbul

Genel Cerrahi D-servisi (Hepatopanktreatobiliyer servis)

Karaciğer cerrahisi ve Transplantasyon

Şubat – Mayıs 2012

Sertifikalar                  

FCCS (Fundamental Critical Care Support) – University of Southern California, Los Angeles – ABD.              2002 ve 2004


ATLS (Advanced Trauma Life Support) –

University of Southern California, Los Angeles – ABD.

2004 

Endoskopi Sertifikası

(ERCP, Üst ve Alt Gastrointestinal Sistem) –

S.B. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Cerrahi Endoskopi Ünitesi, İstanbul.

1 Ocak 2005 – 31 Aralık 2005. 

Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi, Maya Danışmanlık -  S.B. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul. 09-18 Mayıs 2006. 

Research Methodology in Medical Science Course –   Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Istanbul. July 19-23, 2010. 

Mikrocerrahi Sertifikasyonu – Zürih, İsviçre

Mikrocerrahi Laboratuvarı, Beyin Cerrahisi Departmanı, Zürih Üniversite Hastanesi. 13-17 Mayıs 2013


ÜYE OLDUĞU DERNEKLER

-  Türk Cerrahi Derneği

-  Fellow of the American Collage of Surgeon (F.A.C.S.)

-  Fellow of the European Board of Surgery (F.E.B.S.)

-  Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği

-  Endokrin Cerrahisi Derneği

-  Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Derneği

-  European Association of Trauma & Emergency Surgery (EATES)

-  International Society of Surgery (ISS)

-  The Breast Surgery International (BSI)

-  The International Society for Digestive Surgery (ISDS)


DANIŞMANLIK YAPTIĞI TEZLER

1.  Tiroid Nodüllerinde İnce İğne Aspirasyonun Değeri. Dr Çağrı Doğan. Istanbul, 2007.

2.  Peptik Ülser Perforasyonlarının Graham Rafi ile Onarımında Batın Dreninin Yeri. Dr Nurşen Eylem Akgümüş Akkaya. Istanbul, 2008.

3.  Helicobacter Pylori İçin Tedavi uygulanmış Hastalarda Gaitada Bakılan HP Antijeninin Güvenilirliği. Dr Enver Balcılar. Istanbul, 2009.

4.  Kolon Kanseri Takibinde Ürokinaz Tipi Plazminojen Aktivatörü ve Plazminojen Aktivatör İnhibitör-1’in Önemi. Dr Murat Avcı. Istanbul, 2009.

5.  Akut Pankreatit Tanısında Serum ve İdrarda Tripsinojen Aktivasyon Peptidinin Önemi. Dr Yasin Kara. Istanbul, 2009.

6.  Papiller Tiroid Kanserlerinde Galectin-3’ün Serum Değerinin Önemi. Dr Erdem Yılmaz. Istanbul, 2011.


ASİSTAN EĞİTİMİ DIŞINDA VERİLEN SEMİNERLER

Ameliyathane hemşireliği eğitim programında verilen dersler

- 2007: Cerrahi alan infeksiyonları ve etken mikroorganizmalar (Ameliyathane hemşireliği eğitim programı)  

- 2010: Cerrahi aletler ve tanımlanması (Ameliyathane hemşireliği eğitim programı)    

2011: Malpraktis (Ameliyathane hemşireliği eğitim programı)       

-  2014-2015: Laparoscopi Kolon Rezeksiyonları (Medtronic-Covidien Firması)

-  2014-2015: İnsan Anatomisi (Nişantaşı Üniverstesi)

-  2015-2016: Acil Cerrahi (Nişantaşı Üniverstesi)


İDARİ GÖREVLER

-  S.B. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, “İhale Komisyonu Teknik Üyesi” (2009-2012).

-  2011 Mali yılı “Bilimsel Çalışma Değerlendirme Komisyonu” üyesi. No: 6499, 25/03/2011.

-  S.B. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Cerrahi Kliniği “Hekim Bölüm Uyum Eğitim Sorumlusu”. No: 15796, 18/07/2011.

-  S.B. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, “Etik Kurul” kurucu üyesi (Başkan yardımcısı). Agustos 2011 - Eylül 2013.

-  S.B. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, “Bilimsel Çalışma Kurulu” üyesi. Aralık 2012- Eylül 2013.

- Fatih Kamu Hastaneler Birliği, “İhale Komisyonu Teknik Üyesi” (Mayıs - Eylül 2013)

ÖDÜLLER

-  Teşekkür Belgesi. T.C. Istanbul Valiliği, Istanbul Sağlık Müdürlüğü. No: 407, 12/03/2008.

-  Takdirname. T.C. Istanbul Valiliği. No: 878, 23/03/2010.

-  Teşekkür Belgesi. T.C. Istanbul Valiliği, Istanbul Sağlık Müdürlüğü. No: 1080, 08/02/2011.

YABANCI DİL

İngilizce.

İLGİ ALANLARI

Travma Cerrahisi, Minimal İnvaziv Cerrahi, Robotik Cerrahi, Genel Cerrahide Yoğun Bakım, Hepatobiliyer Cerrahi, Cerrahi Onkoloji, Endokrin Cerrahisi ve Cerrahide Yeni Teknolojiler.

PARAMEDİKAL

Bilgisayar Teknolojileri, Fotografçılık, Müzik (üç yıl konsevatuvar ve keman eğitimi) ve Amatör Yat Kaptanlığı.

YAYINLAR

- 27 Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makale,

- 18 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makale,

- 8 Uluslararası Kitap Bölümü,

- 18 Uluslararası bildiri,

- 42 Uluslararası bildiri ve

- 59 Atıf

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1.  Isbir T, Yaylim I, Arıkan S, Kaytan E, Karsidag T, Bayrak S, Camlıca H. Close correlation between restriction fragment length polymorphism of L-myc gene and susceptibility to gastric cancer. Cancer Detect Prev. 2002;26(6):454-457.

2. Asensio JA, Petrone P, Karsidag T, Ramos-Kelly JR, Demiray S, Roldan G, Pak-Art R, Kuncir E. Abdominal vascular injuries: A continuing challenge. Ulusal Travma Derg. 2002;8(4):189-197.

3.  Asensio JA, Petrone P, Pardo M, Garcia WM, Karsidag T. Majeno y Revision Historica De Las Lesiones Duodenales (Management and Histological Review Of Duodenal Injuries). Rev Chilena Cirugía. 2003;55(4):313-320.

4.  Asensio JA, Garcia JC, Petrone P, Roldan G, Pardo M, Garcia WM, O’Shanahan, Karsidag T, Pak-Art R, Kuncir E. Traumatismos Pancreaticos: Lesiones Complejas, Tratamientos Dificiles (Pancreatic Trauma: Complex Injuries, Difficult Treatments). Cir Esp. 2003;74(3):124-133.

5.  Asensio JA, Rojo E, Petrone P, Karsidag T, Pardo M, Demiray S, Ramirez J, Roldan G, Pak-Art R, Kuncir E. Sindrome De Exseanguinacion. Factores Predictivos E Indicativos Para La Institucion De La Cirugia De Control De Danos (Exsanguination  syndrome. Predictive and Indicator Factors to Initiate Damage Control Surgery). Cir Gen. 2003;25 (3); 207-218.

6. Asensio JA, Petrone P, Karsidag T, Pamos-Kelly JR, Demiray S, Roldan G, Pak-Art R, Kuncir E. Penatrating cardiac injuries. Complex injuries and difficult challenges. Ulusal Travma Derg. 2003;9(1):1-16.

7.  Asensio JA, Petrone P, Karsidag T, Demiray S, Kuncir E. Lesiones Vasculares Abdominales. Un Desafio mayor Para el Cirujano de Trauma (Abdominal Vascular Lesions. A Major Challenge for the Trauma Surgeon). Cir Gen. 2003;25(3); 238-246.

8.  Asensio JA, Garcia JC, Petrone P, Roldan G, Pardo M, Garcia WM, Karsidag T, Pak-Art R, Kuncir E. Conducta y tratamiento quirurgico de las Lesiones Pancreaticas-Parte I (Surgical Behavior And Treatment Of Pancreatic Lesions-Part I). Cir Gen. 2003;25(4); 349-358.

9.  Asensio JA, Rojo E, Petrone P, Karsidag T, Pardo M, Demiray S, Ramos-Kelly JR, Ramirez J, Roldan G, Pak-Art R, Kuncir E. Sindrome de exanguinacion. Factores predictivos e indicativos para la institucion de la cirugia de control de danos. Cir Esp. February 2003;73(2):120-129. (Revizyon).

10.  Asensio JA, Martin W, Petrone P, Roldan G, Pardo M, Garcia JC, O’Shanahan G, Karsidag T, Pak-Art R, Kuncir E. Traumatismos Duodenales: Lesiones Complejas (Duodenal Trauma: Complex Injuries). Cir Esp. 2003; 74 (6): 308-315.

11.  Asensio JA, Garcia JC, Petrone P, Roldan G, Pardo M, Garcia WM, Karsidag T, Pak-Art R, Kuncir E. Conducta y tratamiento quirurgico de las Lesiones Pancreaticas-Parte II (Behavior And Surgical Treatment Of Pancreatic Lesions-Part II). Cir Gen. 2004;26(1); 35-44.

12.  Asensio JA, Garcia WM, Petrone P, Pardo M, Garcia JC, Nunez G , Karsidag T, Kuncir E. Lesiones Duodenales-Parte I (Duodenal Lesions-Part I). Cir Gen. 2005;27(2); 159-163.

13.  Asensio JA, Garcia WM, Petrone P, Pardo M, Garcia JC, Nunez G, Karsidag T, Kuncir E. Lesiones Duodenales-Parte II (Duodenal Lesions-Part II). Cir Gen. 2005;27(3); 245-249.

14.  Koseoglu B, Ulusoy M, Karsidag T. A retroperitoneal dermoid cyst which causes mechanical jaundice. European Journal of Radiology Extra. 2005;55(2):61-63.

15Karsidag T, Tuzun S, Makine C. Domino effect from hypertriglyceridemia to sinistral portal hypertention. Chirurgia. 2009;104(2):219-222.

16Karsidag T, Soybir G, Tuzun S, Makine C. Splenic artery aneurysm rupture. Chirurgia. 2009;104(4): 487-490.

17Karsidag T, Asensio JA, Kabukcuoglu F, Tuzun S. Preliminary study comparing the effects of locally and systemically applied L-carnitine on the healing of full-thickness skin defects. Scand J Surg. 2010;99(3):147-152.

18.  Unlu A, Durusu M, Arziman I, Eryilmaz M, Karsidag T, Petrone P, Asensio JA. Evacuation Experiences with Helicopter Use as a Part of Trauma Care. Balkan Military Medical Review. 2010;13:157-161.

19.  Karsidag S, Akcal A, Karsidag T, Yesiloglu N, Yesilada AK, Ugurlu K. Reduction mammaplasty using the free-nipple-graft vertical technique for severe breast hypertrophy: Improved outcomes with the superior dermaglandular flap. Aesthetic Plast Surg. 2011;35(2):254-61. Epub 2010 Oct 8.

20.  Ugurlu K, Karsidag T, Akcal A, Karsidag S, Yazar M, Seven H. Bare serratus anterior free flap in the reconstruction of the partial pharyngoesophageal defect. J Craniofac Surg. 2011;22(3):1010-1012.

21.  Asensio JA, Unlu A, Karsidag T, Verde JM, Petrone P. Unexpected multiple intraabdominal injuries: Beware of further projectile fragmentation. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. DOI: 10.5505/tjtes.2011.48569.

22. Ugurlu K, Karsidag T, Huthut I, Karsidag S, Ozer K, Sacak B, Akcal A. Bare dorsal thoracic fascial flap for esophageal defects: an experimental study with dogs. Surg Endosc. 2011 Dec 17.

23. Karsidag T, Tuzun S, Kemik AS, Purisa S, Unlu A. Alpha-1 protease inhibitor and antichymotrypsin levels on acute pancreatitis. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2012;18 (3):195-199. DOI: 10.5505/tjtes.2012.99075.

24. Tatar C, Karşıdağ T, Hut A. Successful endoscopic removal of a foreign body in the rectum. Turk J Gastroenterol. 2014 Aug;25(4):442-3. doi:10.5152/tjg.2014.5136.

25. Oran ES, Yankol Y, Soybir GR, Karsidag T, Sakalli O, Gecgel U, Soybir OC, Soran A. Distinct postsurgical management in young and elderly breast cancer patients results in equal survival rates. Asian Pac J Cancer Prev. 2014;15(18): 7843-7.

26. Yılmaz E, Karşıdağ T, Tatar C, Tüzün S. Serum Galectin-3: diagnostic value for papillary thyroid carcinoma. Ulus Cerrahi Derg. 2015 Apr 9;31(4):192-6. doi:10.5152/UCD.2015.2928. eCollection 2015.

27. Tatar C, Tüzün İS, Karşıdağ T, Kızılkaya MC, Yılmaz E. Prosthetic Mesh Repair for Incarcerated Inguinal Hernia. Balkan Med J. 2016 Jul;33(4):434-40. doi:10.5152/balkanmedj.2016.150137. Epub 2016 Jul 1


Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1. Nail Aydın, Tamer Karşıdağ, Davut Aydemir,Kemal Dolay, Sefa Tüzün. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Cerrahi Kliniği Endoskopi Ünitesi 5 yıllık kolonoskopi sonuçları. Haseki Tıp Bülteni. 1999;37(4):283-286.

2. Aytekin Coşkun, Kemal Dolay, Tamer Karşıdağ, Nail Aydın, Gökhan Adaş, Sefa Tüzün.Primer anorektal malign melanom: Olgu sunumu. Haseki Tıp Bülteni. 1999;37(4):291-293.

3. Tamer Karşıdağ, Nail Aydın, Salih Selman, Kemal Dolay, Sefa Tüzün. II. Cerrahi Kliniği Endoskopi Ünitesi üst gastrointestinal sistem tanısal endoskopi sonuçları. Haseki Tıp Bülteni. 2000;38(1):27-31.

4. Aytekin Coşkun, Tamer Karşıdağ, Nail Aydın, Fatma Aydın, Sefa Tüzün. Primer gluteal hidatik kist (Olgu sunumu). Haseki Tıp Bülteni. 2000;38(2):139-141.

5. Fatma Aydın, Tamer Karşıdağ, Nail Aydın, Aytekin Coşkun, Sefa Tüzün. Koledok kisti. Haseki Tıp Bülteni. 2000;38(3):227-230.

6. T. Karşıdağ, K. Dolay, N. Aydın, G. Adaş, G. Soybir, S. Tüzün. Memede in situ duktal karsinom (2 olgu sunumu). Taksim Hast. Tıp Dergisi. 2000;30(1):32-36.

7. Gökhan Adaş, Üzeyir Tuncer, Tamer Karşıdağ, Özgür Odabaş, Sefa Tüzün, Kemal Dolay. Kasık fıtığı onarımında laparoskopik yaklaşım: Erken dönem sonuçlarımız (prospektif klinik çalışma). Endoskopik, Laparoskopik ve Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi. 2000;7(2-3):91-96.

8. Gökhan Adaş, Hasan Ofluoğlu, Üzeyir Tuncer, Özgür Odabaş, Sefa Tüzün, Tamer Karşıdağ. Peptik ülsere bağlı pilor stenozuna laparoskopik cerrahi yaklaşım. Endoskopik, Laparoskopik ve Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi. 2000;7(4):147-152.

9. Nail Aydın, Gürsel Soybir, Özgür Odabaş, Tamer Karşıdağ, Sefa Tüzün. Ameliyat sonrası yara infeksiyonu oluşumunda rol oynayan faktörler. Ulusal Cerrahi Dergisi. 2003;19(3):133-142.

10. Karşıdağ T, Tüzün İS, Kocakuşak A, Makine C, Doğan Ç. Tiroid nodüllerinde ince iğne aspirasyonu sonuçlarımız. Haseki Tıp Bülteni. 2008;46(4):151-153.

11. Karşıdağ T, Tüzün İS, Kocakuşak A, Makine C, Demirbağ N, Gürbüzel M. Mide yerleşimli primer tüberküloz. Haseki Tıp Bülteni. 2008;46(4):159-161.

12. Kara Y, Karsidag T, Tüzün S. Akut pankreatit tanısında serum ve idrarda tripsinojen aktivasyon peptidinin önemi. Ş.E.E.A.H. Tıp Bülteni 2012;46(2):43-48

13. Karşıdağ T, Tüzün S. Penetran batın yaralanmalarında seçici non-operatif tedavinin etkinliği. Haseki Tıp Bülteni. 2012;50(3):81-88.

14. Balcılar E, Karşıdağ T, Tüzün S, Yılmaz E. Helicobacter Pylori taramasında gaitada bakılan antijenin güvenilirliği. Haseki Tıp Bülteni. 2012;50(3):89-92.

15. Karşıdağ T, Tüzün S, Alkurt EG, Yılmaz E. Fistülotomi ve sfinkter koruyucu fistülektomide nüks oranları. Haseki Tıp Bülteni. 2012;50(3):101-103.

16. Tatar C, Karşıdağ T, Tüzün S, Avcı M, Yılmaz E, Ak A, Altundağ K. Tiroid bezinde paraganglioma. Haseki Tıp Bülteni. 2012;50(3):110-112.

17. Karşıdağ T, Asensio JA, Tüzün S, Kocakuşak A. Kolonoskopi sırasında gelişen divertiküler perforasyon sonrası pnömoperikardiyum, pnömomediastinum, pnömoretroperitoneum, pnömoskrotum. Ege Tıp Dergisi. 2013;52(3):166-168.

18. Tatar C, Karşıdağ T, Özgül H, Tüzün S. Gastrik Trikobezoar: Olgu Sunumu.

 Haseki Tıp Bülteni. 2013; 51: 141-3. DOI: 10.4274/Haseki.1078.

Uluslararası Kitap Bölümleri

1. J.A. Asensio, P. Petrone, E. Kuncir, T. Karsidag. Lesões Cardiacas E Dos Grandes Vasos Torácicos. In: Chirurgia Do Trauma. Petry de Souza H, Breigeiron R, Gabiatti G (Eds). First Edition. Chapter 11, pp 109-118. Atheneu Editorial, Rio de Janeiro, Brazil. 2003.

2. P. Petrone, T. Karsidag, J.A. Asensio. Lesión Exsanguinante En Trauma Grave. In: Actualización en el manejo de trauma grave. Rabanal JM, Quesada A (Eds). First Edition. Chapter 10, pp 141-151. Ergon Publishing Co., Madrid, Spain. 2006.

3. J.A. Asensio, E.J. Kuncir, T. Karsidag, P. Petrone. Traumatic Coronary Artery Disease. In: Ischaemic Heart Disease. Falk E, Shah PK, de Feyter PJ (Eds). First Edition. Chapter 5, pp 70-73. Manson Publishing, London, UK. 2007

4. Mohr AM, J.A. Asensio, T. Karsidag, L.G. Nunez, P. Petrone, A.J. Morehouse. Exsanguination: Reliable Models to Indicate Damage Control. In: Current Therapy of Trauma and Surgical Critical Care. Asensio JA, Trunkey D (Eds). Chapter 60, pp 445-449. Mosby, Philadelphia, PA. 2008.

5. J.A. Asensio, T. Karsidag, A. Unlu, J.M. Verde, P. Petrone. Abdominal Vascular Injuries. In: Head, Thoracic, Abdominal, and Vascular Injuries. European Manual of Medicine. Hans-Jörg Oestern, Otmar Trentz, Selman Uranes (Eds). Chaper 15, pp 369-380. Springer, Berlin, Germany. 2011. DOI: 10.1007/978-3-540-88122-3_15.      

6. J.A. Asensio, J.M. Verde, A. Unlu, D. Pust, M. Nabri, T. Karsidag, P. Petrone. Vascular Injuries of Neck. In: Head, Thoracic, Abdominal, and Vascular Injuries. European Manual of Medicine. Hans-Jörg Oestern, Otmar Trentz, Selman Uranes (Eds). Chaper 15, pp 381-392. Springer, Berlin, Germany. 2011. DOI: 10.1007/978-3-540-88122-3_16.

7. J.A. Asensio, T. Karsidag, A. Unlu, J.M. Verde, P. Petrone. Vascular Injuries of the Lower Extremities. In: Head, Thoracic, Abdominal, and Vascular Injuries. European Manual of Medicine. Hans-Jörg Oestern, Otmar Trentz, Selman Uranes 

(Eds). Chaper 15, pp 393-402. Springer, Berlin, Germany. 2011. DOI: 10.1007/978-3-540-88122-3_17.

8. J.A. Asensio, T. Karsidag, A. Unlu, J.M. Verde, P. Petrone. Vascular Injuries of the Upper Extremities. In: Head, Thoracic, Abdominal, and Vascular Injuries. European Manual of Medicine. Hans-Jörg Oestern, Otmar Trentz, Selman Uranes (Eds). Chaper 15, pp 403-411. Springer, Berlin, Germany. 2011. DOI: 10.1007/978-3-540-88122-3_18.

Uluslararası bildiriler

1. Adas G, Arikan S, Aydin N, Karsidag T, Tuzun S. The clinical importance of the diagnostic and follow up criteria in acute pancreatitis. Eurosurgery 2000 abstract book, page: 71, 20-24 June 2000, Eurosurgery 2000, Istanbul, Turkey.

2. Karsidag T, Tuzun S, Kocakusak A. Pneumopericardium, pneumomediastinum, pneumoretroperitoneum, pneumoscrotum after diverticular perforation developed during colonoscopy: A case report. European Journal of Trauma and Emergency Surgery, page: 86, 24-27 May 2008, 9th European Congress of Trauma and Emergency Surgery – 1st ESTES Congress, Budapest, Hungary.

3.  Kocakusak A, Karsidag T, Akinci M, Arikan S, Görmüş C.  The effect of Alvarado Score and ultrasonography in decreasing the negative laparotomy rates in acute appendicitis with a trial to modify the scoring system. European Journal of Trauma and Emergency Surgery, page: 86, 24-27 May 2008, 9th European Congress of Trauma and Emergency Surgery – 1st ESTES Congress, Budapest, Hungary.

4.  Kocakusak A, Karsidag T, Arikan S, Akinci M, Görmüş C. Two cases of bowel perforation caused by a beef bone and a toothpick simulatig acute appendicitis. European Journal of Trauma and Emergency Surgery, page: 86, 24-27 May 2008, 9th European Congress of Trauma and Emergency Surgery – 1st ESTES Congress, Budapest, Hungary.

5.  Kocakusak A, Karsidag T, Arikan S, Akinci M, Hut A, Koyuncu A, Yucel AF, Yilmaz E, Aydin S, Karayagiz H. To forget a swallowed sewing machine needle may lead to acute abdomen with delayed perforation. Hepato-Gastroenterology (Journal) 55 (1), 2008, no: A162, 8-11 Ekim 2008, 18th World Congress of the Internatıonal Association of Gastroenterologists and Oncologists, Istanbul, Turkey.

6.  Kocakusak A, Karsidag T, Akinci M, Arikan S, Demirbag N, Batur S, Yucel AF, Hut A, Koyuncu A, Karayagiz H. Squamous cell carcinoma caused by anal condyloma in a giant Buschke-Lowenstein tumor. Hepato-Gastroenterology (Journal) 55 (1), 2008, no: A163, 8-11 Ekim 2008, 18th World Congress of the Internatıonal Association of Gastroenterologists and Oncologists, Istanbul, Turkey.

7.  Kocakusak A, Karsidag T, Akinci M, Arikan S, Koyuncu A, Hut A, Yucel AF, Sunar H, Yasar A, Aydin S, Karayagiz H. Non-operative removal of a rectal foreigne body using urinary catheter. Hepato-Gastroenterology (Journal) 55 (1), 2008, no: A163, 8-11 Ekim 2008, 18th World Congress of the Internatıonal Association of Gastroenterologists and Oncologists, Istanbul, Turkey.

8.  Karsidag T, Kocakusak A, Tuzun S, Demirbag RN, Guzel M, Aslan C. Primary gastric tuberculosis: A case report. Hepato-Gastroenterology (Journal) 55 (1), 2008, no: A209, 8-11 Ekim 2008, 18th World Congress of the Internatıonal Association of Gastroenterologists and Oncologists, Istanbul, Turkey.

9.  Kocakusak A, Karsidag T, Akinci M, Arikan S, Sunar H, Hut A, Koyuncu A, Yucel AF, Yasar A, Aydin S, Ozer E, Karayagiz H. Totally asymptomatic chronic duodenal perforation caused by an ingested needle: Should we really operate on. Hepato-Gastroenterology (Journal) 55 (1), 2008, no: A310, 8-11 Ekim 2008, 18th World Congress of the Internatıonal Association of Gastroenterologists and Oncologists, Istanbul, Turkey.

10.  Karsidag T, Kocakusak A, Tuzun S, Isitemiz I. Internal herniation of small bowel because of Meckel’s Diverticulitis: A case report. Hepato-Gastroenterology (Journal) 55 (1), 2008, no: A313, 8-11 Ekim 2008, 18th World Congress of the Internatıonal Association of Gastroenterologists and Oncologists, Istanbul, Turkey.

11.  Yucel AF, Kocakusak A, Sunar H, Pergel A, Karsidag T, Demirbag N, Tarlaci A, Altin S, Batur S, Arikan S, Hut A, Koyuncu A, Yasar A, Karayagiz H. 

Nonfunctional and giant adrenocortical carcinoma. Hepato-Gastroenterology (Journal) 55 (1), 2008, no: A340-341, 8-11 Ekim 2008, 18th World Congress of the Internatıonal Association of Gastroenterologists and Oncologists, Istanbul, Turkey.

12.  Kocakusak A, Aydin S, Yasar MA, Arikan S, Akinci M, Sunar H, Karsidag T, et al. A misfortune of delayed diagnosis: gall bladder injury without any symptoms following penetrating abdominal trauma. 10th European Congress of Trauma and Emergency Surgery abstract book, no: p157, 13-17 May 2009, 10th European Congress of Trauma and Emergency Surgery, Antalya, Turkey.

13.  Unlu A, Karsidag T, Koyuncu A, Kocakusak A, Sucullu I, et al. Unexpected multipl intraabdominal injuries: Beware of furter projectile fragmentation. 10th European Congress of Trauma and Emergency Surgery abstract book, no: p166, 13-17 May 2009, 10th European Congress of Trauma and Emergency Surgery, Antalya, Turkey.

14.  Kocakusak A, Yasar MA, Arikan S, Karsidag T, Akinci M, et al. Addicted to surgery or insertion of rectal foreign bodies: a case of multipl events. 10th European Congress of Trauma and Emergency Surgery abstract book, no: p266, 13-17 May 2009, 10th European Congress of Trauma and Emergency Surgery, Antalya, Turkey.

15.  Unlu A, Sucullu I, Filiz AI, Keklikci K, Karsidag T, et al. Helicopter use as a part of trauma care. 10th European Congress of Trauma and Emergency Surgery abstract book, no: p402, 13-17 May 2009, 10th European Congress of Trauma and Emergency Surgery, Antalya, Turkey.

16. Avcı M, Karsidag T, Tuzun S, Kemik AS, Aydın H. The importance of urokinase plasminogen activator and plasminogen activator inhibitor-1 in the management of colon cancer. XXV Biennial Congress of the International Society of University Colon & Rectal Surgeons, Annali Italiani Di Chirurgia abstract book no: p55, June 24-27, 2012, Bologna, Italy.

17. Karsidag T, Tuzun S, Alkurt EG, Tatar C, Kocakusak A. Recurrence rate in fistulotomy and in fistulectomy. XXV Biennial Congress of the International Society of University Colon & Rectal Surgeons, Annali Italiani Di Chirurgia abstract book no: p70, June 24-27, 2012, Bologna, Italy.

18. Savas OA, Karsidag T, Tuzun IS, Karahasanoglu R, Mutlu A. Superior Mesenteric Artery (Wilkie’s) Syndrome: a case report. XVI. Annual Meeting of the European Society of Surgery, November 22-24, 2012, Istanbul, Turkey.


Ulusal bildiriler

1. Küpelioğlu R, Adaş G, Odabaş Ö, Karşıdağ T, Tüzün S. Akut Mekanik İntestinal Obstrüksiyonlar. III. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi özet kitabı, sayfa 203, 31 Ağustos-4 Eylül 1999, III. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya.

2. Aydın N, Soybir G, Odobaş Ö, Karşıdağ T, Öztürk B, Tüzün S. Cerrahi yara infeksiyonları ve belirleyicileri. Ulusal Cerrahi Kongresi özet kitabı, sayfa 270, 15-19 Mayıs 2002, Ulusal Cerrahi Kongresi 2002, Antalya.

3. Odabaş Ö, Soybir G, Ceylan Ş, Karşıdağ T, Öztürk B, Tüzün S. Postoperatif ince barsak obstrüksiyonlarında oral ürografin kullanımı ile cerrahi girişimin planlanması. Ulusal Cerrahi Kongresi özet kitabı, sayfa 265, 15-19 Mayıs 2002, Ulusal Cerrahi Kongresi 2002, Antalya.

4. Çalışkan M, Soybir G, Karşıdağ T, Hut A, Tüzün S. Aksiller disseksiyonda ipek bağlama ile metal klip kullanımı karşılaştırılması. VII Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi özet kitabı, sayfa 131, 16-19 Ekim 2003,  VII Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi,  Antalya.

5. Karşıdağ T, Kocakuşak A, Tüzün S. Ateşli silah yaralanmalarında non-operatif tedavi deneyimlerimiz. Ulusal Cerrahi Kongresi özet kitabı,  sayfa 24-25, 26- 30 Mayıs 2004, Ulusal Cerrahi Kongresi 2004, Antalya.

6. Karşıdağ T, Soybir GR, Tüzün S. Splenik arter anevrizması: Olgu sunumu. Ulusal Cerrahi Kongresi özet kitabı,  sayfa 211, 26- 30 Mayıs 2004, Ulusal Cerrahi Kongresi 2004, Antalya.

7. Soybir GR, Köksoy FN, Karşıdağ T, Oran EŞ, Tüzün S. 70 Yaş üzeri meme kanserinde uzun dönem sonuçları. VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi özet kitabı, sayfa 282, 21- 24 Eylül 2005, VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi,  İstanbul.

8. Soybir GR, Karşıdağ T, Köksoy FN, Oran EŞ, Tüzün S. Erken evre meme kanserinde sentinel lenf nodu sonuçlarımız. VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi özet kitabı, sayfa 281, 21- 24 Eylül 2005, VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi,  İstanbul.

9. Soybir GR, Karşıdağ T, Calay Z, Tüzün S. Memenin primer solid nöroendokrin karsinomu: Olgu sunumu. VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi özet kitabı, sayfa 255, 21- 24 Eylül 2005, VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi,  İstanbul.

10. Tüzün S, Çakır M, Gözü Y, Karşıdağ T, Soybir G, Aslan C. Operasyon anamnezi olmayan ve intestinal onstrüksiyonla başvuran hastaların takip ve tedavi sonuçları. V. Ulusal Travma Ve Acil Cerrahi Kongresi Bildiri Özet Kitabı, sayfa 103, 16-20 Kasım 2005, V. Ulusal Travma Ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya.

11. Tüzün S, Karşıdağ T, Akkaya N, Soybir G. Peptik ülser perforasyonlarında drensiz operasyon deneyimlerimiz. V. Ulusal Travma Ve Acil Cerrahi Kongresi Bildiri Özet Kitabı, sayfa 91, 16-20 Kasım2005, V. Ulusal Travma Ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya.

12. Tüzün S, Karşıdağ T, Özkan S, Kara Y, Soybir G. Penetran batın yaralanmalarında beş yıllık takip sonuçlarımız. V. Ulusal Travma Ve Acil Cerrahi Kongresi Bildiri Özet Kitabı, sayfa 65, 16-20 Kasım2005, V. Ulusal Travma Ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya.

13. Karşıdağ T, Aslan C, Erdem Y, Yılmaz M, Yıldırım Y, Tüzün S. Oniki yıllık travma verilerimiz. VI. Ulusal Travma Ve Acil Cerrahi Kongresi Bildiri Özet Kitabı, sayfa 230,  4- 8 Eylül 2007, VI. Ulusal Travma Ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya.

14. Karşıdağ T, Özcan A, Tüzün S, Kabukçuoğlu F. Sekonder yara iyileşmesinde lokal ve sistemik uygulanan karnitinin etkilerinin karşılaştırılması. 2. Ulusal Yara Bakım Kongresi Bildiri Özet Kitabı, sayfa 80-81, 29 Kasım-01 Aralık 2007, 2. Ulusal Yara Bakım Kongresi, İstanbul.

15. Karşıdağ T, Tüzün İS, Kocakuşak A, Akyıldız N. Tiroidde fibrosis: Olgu sunumu. 3. Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi Final Program ve Özet Kitabı, sayfa 38, 17-20 Nisan 2008, 3. Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi, Trabzon.

16. Karşıdağ T, Doğan Ç, Tüzün İS, Kocakuşak A, Akyıldız N. Nodüler Guatrda İnce İğne aspirasyonu Sonuçlarımız. 3. Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi Final Program ve Özet Kitabı, sayfa 48, 17-20 Nisan 2008, 3. Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi, Trabzon.

17. Karşıdağ T, Tüzün İS, Akgümüş N, Kocakuşak A, Avcı M. Peptik ülser perforasyonlarında drenli ve drensiz operasyon sonuçlarımız. Ulusal Cerrahi Kongresi 2008 Bildiri özetleri, sayfa 471, 28-31 Mayıs 2008, Ulusal Cerrahi Kongresi 2008, Antalya.

18. Akıncı M, Kocakuşak A, Hut A, Karşıdağ T, Tüzün İS, Yücel AF, Şentürk OO, Karayağız AH, Demirbağ N, Koyuncu A. Agresif primer meme lenfoması tedavi esnasında progresyon göstermektedir. Ulusal Cerrahi Kongresi 2008 Bildiri özetleri, sayfa 422-423, 28-31 Mayıs 2008, Ulusal Cerrahi Kongresi 2008, Antalya.

19. Kocakuşak A, Arıkan S, Yücel AF, Sunar H, Akıncı M, Gülen M, Karşıdağ T, Dadük Y, Şentürk OO, Karayağız AH. Primer ve sekonder abdominal tüberkülozlu hastaların çeşitli parametreler eşliğinde değerlendirilmesi. Ulusal Cerrahi Kongresi 2008 Bildiri özetleri, sayfa 356-357, 28-31 Mayıs 2008, Ulusal Cerrahi Kongresi 2008, Antalya.

20. Kocakuşak A, Yücel AF, Şentürk OO, Arıkan S, Karşıdağ T, Akıncı M.  Ekstraperitoneal izole rektum perforasyonuna bağlı intraperitoneal abse kronik konstipasyon mevcudiyetinde minimal künt karın travmasını takiben oluşabilmektedir. XII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi Kongre Kitabı, sayfa 248, 19-24 Mayıs 2009, XII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Belek, Antalya.

21. Kocakuşak A, Sunar H, Arıkan S, Akıncı M, Karşıdağ T, et al. Kırkbeş yaş altı kolorektal kanserlerin analizi. XII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi Kongre Kitabı, sayfa 281, 19-24 Mayıs 2009, XII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Belek, Antalya.

22. Özer E, Kocakuşak A, Gülen M, Arıkan S, Akıncı M, Sunar H, Karşıdağ T, et al. Kolon malrotasyonunda akut apandisit kliniği farklı seyreder. XII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi Kongre Kitabı, sayfa 286, 19-24 Mayıs 2009, XII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Belek, Antalya.

23. Kocakuşak A, Akıncı M, Arıkan S, Sunar H, Gülen M, Karşıdağ T, et al. Gastrointestinal fistüllerde operatif ve non-operatif tedavinin karşılaştırılması. XII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi Kongre Kitabı, sayfa 350, 19-24 Mayıs 2009, XII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Belek, Antalya.

24. Kocakuşak A, Arıkan S, Şentürk OO, Yücel AF, Akıncı M, Sunar H, Karşıdağ T, et al. Rektal yabancı cisimler. XII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi Kongre Kitabı, sayfa 351, 19-24 Mayıs 2009, XII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Belek, Antalya.

25. Karşıdağ T, Kara Y, Tüzün S, Çakır M. Akut pankreatit tanısında serum ve idrarda tripsinojen aktivasyon peptidinin önemi. 5. Cerrahi Araştırma Kongresi Bildiri Özet Kitabı, sayfa 168, 10-12 Aralık 2009, 5. Cerrahi Araştırma Kongresi, Ankara.

26. Kocakuşak A, Arıkan S, Karşıdağ T, Yücel AF, Yasar A, Tarlacı A. İdiopatik total mide nekrozu. Cerrahi Günleri-3 ve İlkbahar Meme Toplantısı 2010 Program ve Bildiri Kitabı, sayfa 32, 1-4 Nisan 2010, Cerrahi Günleri-3 ve İlkbahar Meme Toplantısı 2010, Eskişehir.

27. Kocakuşak A, Arıkan S, Karşıdağ T, Yücel AF, Yasar A, Benek S. İnguinal kanal yerleşimli leiomiyom, fıtık ve malignite ile karışabilmektedir. Cerrahi Günleri-3 ve İlkbahar Meme Toplantısı 2010 Program ve Bildiri Kitabı, sayfa 31, 1-4 Nisan 2010, Cerrahi Günleri-3 ve İlkbahar Meme Toplantısı 2010, Eskişehir.

28. Kocakuşak A, Arıkan S, Karşıdağ T, Yücel AF, Yasar A, Barut G, Tarlacı A. Tail-Gut kisti (retrorektal kistik hamartom) ve retrorektal kitleler. Cerrahi Günleri-3 ve İlkbahar Meme Toplantısı 2010 Program ve Bildiri Kitabı, sayfa 30, 1-4 Nisan 2010, Cerrahi Günleri-3 ve İlkbahar Meme Toplantısı 2010, Eskişehir.

29. Kocakuşak A, Arıkan S, Karşıdağ T, Yücel AF. Paraduodenal para ve parazit. Cerrahi Günleri-3 ve İlkbahar Meme Toplantısı 2010 Program ve Bildiri Kitabı, sayfa 18, 1-4 Nisan 2010, Cerrahi Günleri-3 ve İlkbahar Meme Toplantısı 2010, Eskişehir.

30. Kocakuşak A, Arıkan S, Karşıdağ T, Yücel AF. Menetrier hastalığı hakkında ne biliyoruz? Cerrahi Günleri-3 ve İlkbahar Meme Toplantısı 2010 Program ve Bildiri Kitabı, sayfa 28, 1-4 Nisan 2010, Cerrahi Günleri-3 ve İlkbahar Meme Toplantısı 2010, Eskişehir.

31. Kocakuşak A, Arıkan S, Karşıdağ T, Yücel AF. Bir alarm semptomu olan apendiks mukoselinin önemini gerçekten biliyor muyuz? Cerrahi Günleri-3 ve 

İlkbahar Meme Toplantısı 2010 Program ve Bildiri Kitabı, sayfa 20, 1-4 Nisan 2010, Cerrahi Günleri-3 ve İlkbahar Meme Toplantısı 2010, Eskişehir.

32. Kocakuşak A, Arıkan S, Karşıdağ T, Yücel AF. Poliorşidizm femoral fıtıkla karışabildiğinden acil cerrahi girişimlerde insidental tespit edilebilir. Cerrahi Günleri-3 ve İlkbahar Meme Toplantısı 2010 Program ve Bildiri Kitabı, sayfa 21, 1-4 Nisan 2010, Cerrahi Günleri-3 ve İlkbahar Meme Toplantısı 2010, Eskişehir.

33. Kocakuşak A, Arıkan S, Karşıdağ T, Yücel AF. Postpartum dalak absesi. Cerrahi Günleri-3 ve İlkbahar Meme Toplantısı 2010 Program ve Bildiri Kitabı, sayfa 22, 1-4 Nisan 2010, Cerrahi Günleri-3 ve İlkbahar Meme Toplantısı 2010, Eskişehir.

34. Kocakuşak A, Arıkan S, Karşıdağ T, Yücel AF. Koledok kisti ve önemi. Cerrahi Günleri-3 ve İlkbahar Meme Toplantısı 2010 Program ve Bildiri Kitabı, sayfa 19, 1-4 Nisan 2010, Cerrahi Günleri-3 ve İlkbahar Meme Toplantısı 2010, Eskişehir.

35. Kocakuşak A, Arıkan S, Akıncı M, Karşıdağ T, Koyuncu A, Yücel AF. Malign intraabdominal hemanjioperisitoma. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi Bilimsel Program Sözlü ve Poster Bildiri Özetleri, P415,  26-29 Mayıs 2010, 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, Ankara.

36. Karşıdağ T, Özer B, Tüzün S, Kocakusak A, Aydın H.  Travmatik diafragma rüptürünün ileus ile prezentasyonu. VIII. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi Bildiri Özet Kitabı, P105, 14-18 Eylül 2011, VIII. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya.

37. Karşıdağ T, Özer B, Tüzün S, Kocakusak A, Akkurt EG. Pneumatosis cyctoides intestinalis: Olgu sunumu. VIII. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi Bildiri Özet Kitabı, P103, 14-18 Eylül 2011, VIII. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya.

38. Karşıdağ T, Tüzün S, Purisa S, Kabukçuoğlu F. Gastroözofageal reflü hastalarında alt özefageal sfinkter açılma basıncını saptamak için basit bir teknik. 6. Cerrahi Araştırma Kongresi Bildiri Özet Kitabı, sayfa 39, 10-12 Aralık 2011, 6. Cerrahi Araştırma Kongresi, Ankara.

39. Karsidag T, Tuzun S, Kemik AS, Purisa S, Unlu A. Alpha-1 protease inhibitor and antichymotrypsin levels on acute pancreatitis. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi, 23-27 Mayıs 2012, İzmir.

40. Tatar C, Karşıdağ T, Tüzün S, Avcı M, Ak A, Altundağ K. Tiroidde paraganglioma. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi, 23-27 Mayıs 2012, İzmir.

41. Balcılar E, Karşıdağ T, Tüzün S, Yılmaz E. Helicobacter Pylori taramasında gaitada bakılan antijenin güvenilirliği. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi, 23-27 Mayıs 2012, İzmir.

42. Karşıdağ T, Tüzün S. Guatr benzeri görünümde brankiyal kist: case report. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi, 23-27 Mayıs 2012, İzmir.


KATILDIĞI KONFERANSLAR ve KURSLAR

Konferanslar

-  2nd European Breast Cancer Conference. Brussels, Belgium. 26-30 Eylül 2000.

-  Rektum Kanserinin Tedavisi. İstanbul, Türkiye. 17 Kasım 2000.

-  Uludağ 5. Onkoloji Sempozyumu. Bursa, Türkiye. 2000.

-  1st Congress of the World Society for Breast Health. İstanbul, Türkiye. 22-26 Eylül 2001.

-  Ulusal Cerrahi Kongresi. Antalya, Türkiye. 15-19 Mayıs 2002.

-  89th Annual Clinical Congress, American Collage of Surgeons. Chicago, IL, USA. 19-23 Ekim 2003.

-  Treating Difficult Infections in Surgical Patients: An Update. The Academy for Healthcare Education. Chicago, IL, USA. 19 Ekim 2003.

-  İstanbul Cerrahi Toplantıları Cerrahi Video Forum. İstanbul, Türkiye. 16 Mayıs 2005.

-  Amerikan Cerrahlar Koleji Türkiye Bölümü Toplantısı. İstanbul, Türkiye. 17-18 Eylül 2005.

-  VIII Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. İstanbul, Türkiye. 21-24 Eylül 2005.

-  V. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. Antalya, Türkiye. 16-20 Kasım 2005.

-  Ulusal Cerrahi Kongresi. Antalya, Türkiye. 24-28 Mayıs 2006.

-  VI. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. Antalya, Türkiye. 4-8 Eylül 2007.

-  2. Ulusal Yara Bakım Kongresi. İstanbul, Türkiye. 29 Kasım-1 Aralık 2007.

-  3. Türkiye Tiroid Hastalıkları Konresi. Trabzon, Türkiye. 17-20 Nisan 2008.

-  Türkiye-Azerbaycan 1. Türk Plastik Cerrahi Günleri. Bakü, Azerbaycan. 11-12 Mayıs 2008.

-  European Society for Trauma and Emergency Surgery – ESTES. Budapeşte, Macaristan. 24-27 Mayıs 2008.

-  Ulusal Cerrahi Kongresi. Antalya, Türkiye. 28-31 Mayıs 2008.

-  Tiroid ve Paratiroid Cerrahisi Sempozyumu, Vehbi Koç Amerikan Hastanesi. İstanbul, Türkiye. 6-7 Haziran 2008.

-  18th World Congress of the Internatıonal Association of Gastroenterologists and Oncologists. Istanbul, Türkiye. 8-11 Ekim 2008.

-  16th Annual Trauma Syposium, Memorial Healthcare System. Hollywood, FL, USA. 12-14 Şubat 2009.

-  Türk Kolon ve Rektum Cerrahi Derneği, Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Kursu, İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi. Istanbul, Türkiye. 01-02 Nisan 2010.

-  Cerrahpaşa Cerrahi Toplantıları: Tek Delikten / Nonskar Laparoskopik Cerrahi (SILS: Single Incision Laparoscopic Surgery). Istanbul, Türkiye. 15-16 Mayıs 2010.

-  17. Ulusal Cerrahi Kongresi. Ankara, Türkiye. 26-29 Mayıs 2010.

-  96th Annual Clinical Congress, American Collage of Surgeons. Washington, DC, USA. 3-7 Ekim 2010.

-  XIII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi. Antalya, Türkiye. 18-22 Mayıs 2011.

-  Tiroid ve Paratiroid Cerrahisi Sempozyumu, Vehbi Koç Amerikan Hastanesi. İstanbul, Türkiye. 6-7 Haziran 2008.

-  18th World Congress of the Internatıonal Association of Gastroenterologists and Oncologists. Istanbul, Türkiye. 8-11 Ekim 2008.

-  16th Annual Trauma Syposium, Memorial Healthcare System. Hollywood, FL, USA. 12-14 Şubat 2009.

-  Türk Kolon ve Rektum Cerrahi Derneği, Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Kursu, İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi. Istanbul, Türkiye. 01-02 Nisan 2010.

-  Cerrahpaşa Cerrahi Toplantıları: Tek Delikten / Nonskar Laparoskopik Cerrahi (SILS: Single Incision Laparoscopic Surgery). Istanbul, Türkiye. 15-16 Mayıs 2010.

-  17. Ulusal Cerrahi Kongresi. Ankara, Türkiye. 26-29 Mayıs 2010.

-  96th Annual Clinical Congress, American Collage of Surgeons. Washington, DC, USA. 3-7 Ekim 2010.

-  XIII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi. Antalya, Türkiye. 18-22 Mayıs 2011.

-  VIII. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. Antalya, Türkiye. 14-18 Eylül 2011.

-  6. Cerrahi Araştırma Kongresi. Ankara, Türkiye. 10-12 Aralık 2011.

- 18. Ulusal Cerrahi Kongresi. İzmir, Türkiye. 23-27 Mayıs 2012.

- XXV Biennial Congress of the International Society of University Colon & Rectal Surgeons. Bologna, Italya. 24-27 Haziran 2012.

- XVI. Annual Meeting of the European Society of Surgery. Istanbul, Türkiye. 22-24 Kasım 2012.

- 11. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. Türkbükü, Bodrum, Türkiye. 2-6 Ekim 2013.

- 1. Doğu Anadolu Organ Nakli Günleri. Erzurum, Türkiye. 4-5 Nisan 2014.

- V. Ulusal Haseki Tıp Kongresi. Sarıgerme, Muğla, Türkiye. 10-13 Nisan 2014.

- Memorial Cerrahi Sempozyumu I. İstanbul, Türkiye. 5 Ağustos 2014.

Kurslar

-  Kolon ve Rektum Hastalıkları, 5. Uzmanlık sonrası eğitim Kursu. İstanbul, Türkiye. 20-21 Ekim 2000.

-  II. Travma ve Acil Cerrahi Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu. İstanbul, Türkiye. 13-14 Nisan 2001.

-  Sağlık Bakanlığı, 1. İstanbul Meme Kanseri Cerrahisi Kursu. 16 Mayıs 2006.

-  Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi, Maya Danışmanlık. İstanbul, Türkiye. 09-18 Mayıs 2006.

-  Laparoskopik Nissen Fundoplikasyon Kursu 2, İstanbul Cerrahi Hastanesi. İstanbul, Türkiye. 27-28 Nisan 2007.

-  Cerrahi Gastroenteroloji 2008, 13. Uzmanlık Sonrası Eğitim Kursu ve Türk Kolon Rektum Derneği 2008 Kış Sempozyumu. Istanbul, Türkiye. 31 Ekim-1 Kasım 2008.

-  Endoscopy and Endosonography Course of 18th World Congress of the Internatıonal Association of Gastroenterologists and Oncologists. Istanbul, Türkiye. 8 Ekim 2008.

-  Research Methodology in Medical Science Course at Koc University School of Medicine, Koç Üniversitesi. Istanbul, Türkiye. 19-23 Temmuz 2010.

-  Etik Kurulların Yapılanması için Standardizasyon Gereklilikleri Kursu. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi. 13-14 Aralık 2012.

- Karaciğer Nakli Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu 1. İstanbul, Türkiye. 24 Mayıs 2014.


SİTASYONLAR

1.  Karsidag T, Soybir G, Tuzun S, Makine C. Splenic artery aneurysm rupture. Chirurgia. 2009;104(4): 487-490.

S1.  Dragomirescu C., Copaescu C.

“History of laparoscopic surgery in Romania. Papers published in Chirurgia journal”

Chirurgia Volume: 105 Issue: 5 Pages: 603-624 Published: Sep-Oct 2010 

S2.  Jia Xin, Liu Xiao-ping, Guo Wei, Xiong Jiang, Zhang Hong-peng, Ma Xiao-hui, Du Xin, Zhang Min-hong.

“The endovascular management of splenic artery aneurysms and pseudoaneurysms.”

Vascular. October (2011) vol. 19 no. 5 257-261.

 

2.  Mohr AM, J.A. Asensio, T. Karsidag, L.G. Nunez, P. Petrone, A.J. Morehouse. Exsanguination: Reliable Models to Indicate Damage Control. In: Current Therapy of Trauma and Surgical Critical Care. Asensio JA, Trunkey D (Eds). Chapter 60, pp 445-449. Mosby, Philadelphia, PA. 2008.

S3.  Luis Manuel Garcia- Nunez, Lucila Isabel Garcia-Chavez, Olliver Nunez Cantu, Ruy Cabello Pasini, Jose Lauro Gilberto Delgado Aramburo, Jose Maria Rivera Cruz.

Lesión por explosión: El escenario urbano como modelo práctico y epidemiológico del trauma en operaciones militares (Explosion injury: the urban scenario as practical and epidemiological model of trauma in military operations).”

Cirujano General Vol. 31 Núm. 1 – 2009. 

3.  Asensio JA, Garcia WM, Petrone P, Pardo M, Garcia JC, Nunez G, Karsidag T, Kuncir E. Lesiones Duodenales-Parte II (Duodenal Lesions-Part II). Cir Gen. 2005;27(3); 245-249.

S4.  Darwin  A. Inaguazo S.

“Exclusión pilórica en lesión duodeno-pancreática

combinada: reporte de 2 casos. (Pyloric exclusion for traumatic duodenal and pancreatic lesions: Report of two cases)”

Rev. Chilena de Cirugía. Vol 59 - Nº 5, Octubre 2007; págs. 374-378.

4.  Nail Aydın, Gürsel Soybir, Özgür Odabaş, Tamer Karşıdağ, Sefa Tüzün. Ameliyat sonrası yara infeksiyonu oluşumunda rol oynayan faktörler. Ulusal Cerrahi Dergisi. 2003;19(3):133-142.

S4.  Schulte PA, Wagner GR, Ostry A, Blanciforti LA, Cutlip RG.

Work, Obesity, and Occupational Safety and Health”

Am J Public Health. March 2007, Vol 97, No. 3, 428-436. DOI:10.2105/AJPH.2006.086900

5. Asensio JA, Petrone P, Karsidag T, Ramos-Kelly JR, Demiray S, Roldan G, Pak-Art R, Kuncir E. Abdominal vascular injuries: A continuing challenge. Ulusal Travma Derg. 2002;8(4):189-197.

S5. Sánchez JM, Menéndez P, Juan A. Asensio JA.

Lesiones vasculares del miembro inferior (Vascular injuries of the lower extremities).”

Revista española de investigaciones quirúrgicas, ISSN 1139-8264, Vol. 14, Nº. 2, 2011, pags. 121-126.

6.  Isbir T, Yaylim I, Arıkan S, Kaytan E, Karsidag T, Bayrak S, Camlıca H. Close correlation between restriction fragment length polymorphism of L-myc gene and susceptibility to gastric cancer. Cancer Detect Prev. 2002;26(6):454-457.

S6.  Spinola M, Pedotti P, Dragani TA, Taioli E.

“Meta-analysis suggests association of L-myc EcoRI polymorphism with cancer prognosis.”

Clin Cancer Res. 2004 Jul 15;10(14):4769-75. 

S7.  Bektas-Kayhan K, Unür M, Yaylim-Eraltan I, Ergen A, Hafiz G, Karadeniz A, Isbir T.

“Role of L-MYC polymorphism in oral squamous cell carcinoma in Turkey.”

Anticancer Res. 2009 Jul;29(7):2519-24. 

S8.  Yigit B, Bozkurt N, Yaylim I, Titiz I, Isbir T.

“Analysis of L-myc gene polymorphism in patients with renal failure outcome to renal transplant.”

Transplant Proc. 2006 Jun;38(5):1267-9. 

S9.  Gao L, Nieters A, Brenner H.

“Cell proliferation-related genetic polymorphisms and gastric cancer risk: Systematic review and meta-analysis.”

Eur J Hum Genet. 2009 Dec;17(12):1658-67. Epub 2009 Jun 17. 

S10.  Chen SQ, Lin XD, Zhu JW, Tang Y, Lin JY.

“Association of a MYCL1 single nucleotide polymorphism, rs3134613, with susceptibility to diffuse-type gastric cancer and with differentiation of gastric cancer in a southeast Chinese population.”

DNA Cell Biol. 2010 Dec;29(12):739-43. Epub 2010 Sep 27.

S11.  Gao L, Nieters A, Brenner H

“Cell proliferation-related genetic polymorphisms and gastric cancer risk: systematic review and meta-analysis”

Eur J Hum Genet. 2009 December; 17(12): 1658–1667.

7.  Asensio JA, Petrone P, Karsidag T, Pamos-Kelly JR, Demiray S, Roldan G, Pak-Art R, Kuncir E. Penatrating cardiac injuries. Complex injuries and difficult challenges. Ulusal Travma Derg. 2003;9(1):1-16.

S12.  Navid F, Gleason TG.

“Great vessel and cardiac trauma: diagnostic and management strategies.”

Semin Thorac Cardiovasc Surg. 2008 Spring;20(1):31-8.

 

S13.  Cook CC, Gleason TG.

“Great vessel and cardiac trauma.”

Surg Clin North Am. 2009 Aug;89(4):797-820, viii.

S14.  Ekim H, Basel H, Odabasi D, Tuncer M, Gumrukcuoglu HA.

“Mamagement of penetrating heart and accompanying lung injuries.”

Pak J Med Sci 2010;26(3):526-531.

S15.  Galiano Gil JM, Gay R, Montesino J, Uriarte Angulo J, Sainz Menéndez B
“Relevancia de la ventana pericárdica. A propósito de un caso.”Arch Cir Gen Dig 2007 Ene 15.

S16.  Gonzalo Gomez C., Jose Hola B.

“Penetrating cardiac trauma. Review of 36 operated patients.”

Rev. Chilena de Cirugía. Vol 61 - N° 5, Octubre 2009; pág. 453-457.

DOI: 10.4067/S0718-40262009000500010 

 

S17.   Arikan S, Yücel AF, Kocakuşak A, Dadük Y, Adaş G, Onal MA.

Retrospective analysis of the patients with penetrating cardiac trauma.”

Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2003 Apr;9(2):124-8.

S18.  Karasu S, Tokat AO, Uzun HA, Kısacık E, Barlas AM, Baran NT.

“Penetran Kalp Yaralanmaları.”

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2010, 63(4): 115-8.

DOI: 10.1501/Tıpfak_000000774.

8.  Asensio JA, Garcia JC, Petrone P, Roldan G, Pardo M, Garcia WM, O’Shanahan, Karsidag T, Pak-Art R, Kuncir E. Traumatismos Pancreaticos: Lesiones Complejas, Tratamientos Dificiles (Pancreatic Trauma: Complex Injuries, Difficult Treatments). Cir Esp. 2003;74(3):124-133.

 S19.  A. Córdoba López, J. Monterrubio Villar, I. Bueno Álvarez-Arenas, G. Corcho Sánchez.

“Traumatismo pancreático aislado y hemoperitoneo: una asociación infrecuente.”

Emergencias 2003;15:372-374.

9.  Asensio JA, Rojo E, Petrone P, Karsidag T, Pardo M, Demiray S, Ramos-Kelly JR, Ramirez J, Roldan G, Pak-Art R, Kuncir E. Sindrome de exanguinacion. Factores predictivos e indicativos para la institucion de la cirugia de control de danos. Cir Esp. 2003;73(2):120-129. (Revizyon).

S20.  Darwin Aníbal Iñaguazo Sánchez, Javier Mora Lazo,  Jonathan Cobos Mina.

Cirugía de control de daños: Alternativa quirúrgica eficaz para el trauma hepático grave.”

Rev Cubana Cir 2007; 46 (2).

 S21.  Asensio JA, Petrone P, Kimbrell B, Kuncir E.

Trauma duodenal.Técnica y manejo”

Rev Colomb Cir.  2006 - Vol. 21 Nº 1

S22.  Bárbaro Agustín Armas Pérez, Osvaldo Posada Beceiro, Evelio Salvador Reyes Balseiro, Oscar Duménigo Arias, Daniel Díaz Poll, Joaquín Márquez Hernández.

“Variaciones de la técnica convencional de histerectomía total abdominal (Variations of the conventional technique of total abdominal hysterectomy).”

Rev Cubana Cir [online]. 2008, vol.47, n.4.

S23. Darwin Aníbal Iñaguazo Sánchez.

“Lesión traumática de la segunda porción del duodeno y exclusión pilórica modificada.”

Cir Esp. 2008;83(1):39-47.

S24.  Mario Miguel Morales Wong, Dr. Mario Michel Gómez Hernández, José María González Ortega, Zoraida Caridad López Cuevas.

“Triada mortal en pacientes politraumatizados.”

Rev Cubana Cir 2006; 45 (1).

S25.  Mario Miguel Morales Wong, Mario Michel Gómez Hernández, Alexander Ramos Godines, Rolando González Folch.

 “Lesiones torácicas graves y el enfoque del control de daños (Severe thoracic lesions and the damage control approach).”

Rev Cubana Cir [online]. 2008, vol.47, n.1.

 

S26.  Arturo Campos, Manuel Muñoz, José Antonio García-Erce, Gemma Ramírez.

Incidencia y mortalidad de la transfusión masiva en un hospital universitario: Estudio del período 2001-2005.”

Med Clin (Barc). 2007;129(10):366-71.

S27.  José María Jover Navalón, Alberto Carabias Hernández, Irene Ortega.

“Técnicas quirúrgicas complejas para el control de la hemorragia”

Cir Esp. 2009;85(Supl 1):35-39.

 S28.  Mario Miguel Morales Wong.

La tolerancia fisiológica del paciente con trauma y papel del grupo multidisciplinario: Es el momento del cambio (Physiological tolerance of the patient with trauma and the role of the multidisciplinary group: It is time to change).”

Rev Cubana Cir [online]. 2008, vol.47, n.4.

S29.  Mario Miguel Morales Wong, Mario Michel Gómez Hernández, Alexander Ramos Godines, Olga Lidia LLanes Mendoza, José M González Ortega.

“La Tríada de la Muerte”. Acidosis, hipotermia y coagulopatías en pacientes con traumas (“The Death Triad”. Acidosis, hypothermia and coagulopathies in traumatized patients).

Revista Médica Electrónica 2007;29 (1).

S30.  Darwin  A. Inaguazo S.

“Exclusión pilórica en lesión duodeno-pancreática

combinada: reporte de 2 casos. (Pyloric exclusion for traumatic duodenal and pancreatic lesions: Report of two cases)”

Rev. Chilena de Cirugía. Vol 59 - Nº 5, Octubre 2007; págs. 374-378.

S31.  Gonzales Fernandez A.

Hemostasia Quirurgica

Seclaendosurgery.com (en línea) 2009, nº 26.


Kurum Bilgileri

Birim
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

İletişim

E-posta
tamer.karsidag@acibadem.edu.tr
Web Sayfası
https://www.acibadem.edu.tr/akademik-kadro/tamer-karsidag
Posta Adresi
Acıbadem Taksim Hastanesi, İnönü Mah. Nizamiye Cad. No: 1-9, Şişli / İstanbul