Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Seizures and diagnostic difficulties in hyperinsulinism-hyperammonemia syndrome.

The Turkish journal of pediatrics, cilt.58, ss.541-544, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Abdominal aorta intima media thickness in obese children.

Journal of pediatric endocrinology & metabolism : JPEM, cilt.26, ss.735-41, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diagnosis of a trend towards obesity in preschool children: a longitudinal study.

European journal of pediatrics, cilt.170, ss.751-6, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Role of early EEG and neuroimaging in determination of prognosis in children with complex febrile seizure.

Pediatrics international : official journal of the Japan Pediatric Society, cilt.46, ss.463-7, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The relationship of tonsillar hyperplasia and asthma in a group of asthmatic children.

International journal of pediatric otorhinolaryngology, cilt.68, ss.775-8, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Attention-deficit Hyperactivity Disorder Symptoms and Conduct Problems in Children and Adolescents with Obesity.

Sisli Etfal Hastanesi tip bulteni, cilt.53, ss.300-305, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Çocuklarda tonsiller hipertrofi olgularında Ebstein Barr virusunun rolü

Türk Pediatri Arşivi-Turkish Archives Of Pediatrics, 2013 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Idiopathic hypoparathyroidism in a 13 year old girl presenting with convulsion.

International journal of adolescent medicine and health, cilt.12, ss.331-6, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Bilateral dakrosistoselin prenatal tanısı

TURKISH JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Beckwith Wiedemann Sendromu ve Hepatoblastoma

Türkiye Klinikleri Pediatri, cilt.19, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Febril konvülziyon ve epileptik konvülziyonlarda aile öyküsü

Kartal eğ ve araş Hast Tıp Dergisi, cilt.13, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1999 2001 yıllarında takip edilen menenjit olgularının değerlendirilmesi

HN Eğ veAraş Hast Tıp Dergisi, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Enterik ateş tanısı ile izlediğimiz olgularımızın retrospektif incelenmesi

Turk Pediatri Arsivi-Turkish Archives Of Pediatrics, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Konvülsiyonlar ve doğum tartısı arasındaki ilişki

Taksim Hast Tıp Dergisi, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Siyanotik konjenital kalp hastalığı olan gebelerde anne fetusun akıbeti

Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Febril konvülziyonlarda kan amonyak düzeyi

Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

8-14 YAŞ ARASI KIZ ÇOCUKLARDA RUBELLA SEROPREVALANSI

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ AİLE HEKİMLİĞİ GÜNLERİ SEMPOZYUMU, Türkiye, 21 - 22 Eylül 2019

Erken ergenlik olgularında iki farklı GnRH analog tedavisinin etkilerinin değerlendirilmesi

XXIII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2019

0 6 yaş grubundaki çocuklarda obezite eğilimi ve etkileyen faktörler

31. Pediatri Günleri İSTANBUL The Journal of Child (Çocuk Dergisi) vol:9 s:184, Türkiye, 14 - 17 Nisan 2009

Çocukluk çağı pnömonilerinde Mycoplazma Pneumonia sıklığı

49.Milli Pediatri Kongresi 2005 İstanbul, Türkiye, 14 - 17 Eylül 2005

20 Aylık Çocukta Fare ısırığı ateşi Rat Bite Fever Olgusu

49.Milli Pediatri Kongresi İstanbul, Türkiye, 14 - 17 Eylül 2005

Systemic effects of nebulized salbutamol on serum potassium glucose and CPK MB levels in children with acute reversible reactive airway disease

12th ERS Annual Congress Stockholm,Sweden September 14-18, 2002 European Respiratory Journal vol 20, supplement 38, s.432s, September 2002, 14 - 18 Eylül 2002, cilt.20, ss.432

8 14 Yaş arası kız çocuklarda Rubella seroprevalansı

38.Türk Pediatri Kongresi İstanbul, Türkiye, 10 - 14 Haziran 2002

Hiperimmunoglobulin E sendromu job s sendromu Bir olgu sunumu

XXXVII. Türk Pediatri Kongresi İzmir, Türkiye, 10 - 14 Haziran 2002

The assessment of birth weight and the way of birth as predisposing factors for astma bronchiale in children

11th ERS Annual Congress Berlin, Germany, September 22-26, 2001 European Respiratory Journal vol 18, supplement 33, s.453s, September 2001, 22 - 26 Eylül 2001

Komplike febril konvülziyonla gelen hastalarda BBT nin rolü

XXXVII. Türk Pediatri Kongresi İzmir, Türkiye, 14 - 18 Mayıs 2001

Paratiroid adenomunun cerrahi olarak çıkarılması sonrası gelişen aç kemik sendromu vakası

V.Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi İstanbul,9-11 Ekim 2000, Türkiye, 9 - 11 Ekim 2000

Febril ve afebril konvülsiyonlarda aile öyküsü

XXXVI. Türk Pediatri Kongresi İstanbul, Türkiye, 29 Mayıs - 02 Haziran 2000

Anne sütü ve formül sütlerin süt çocuğu büyümesinde etkisi

XXXVI. Türk Pediatri Kongresi İstanbul, Türkiye, 29 Mayıs - 02 Haziran 2000

Idiopathic hypoparathyroidism in a 13 year old girl presenting with convulsion

The Second International Congress on Pediatrics in the Community (SIPCC)Jerusalem April 9-13, 2000, 9 - 13 Nisan 2000

The effect of breast feeding on troat flora

The Second International Congress on Pediatrics in the Community (SIPCC)Jerusalem,April 9-13, 2000, 9 - 13 Nisan 2000

Süt çocuğu akut gastroenteritlerinde asidoz tipleri ve klinik gidişi

1.Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi Çeşme-İzmir, Türkiye, 6 - 08 Eylül 1995