Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Evaluation of measles immunity in Turkey: is it still a threat?

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, vol.49, no.1, pp.336-340, 2019 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Minor Anomalies in Childhood Lymphomas and Solid Tumors

JOURNAL OF PEDIATRIC HEMATOLOGY ONCOLOGY, vol.35, no.1, pp.42-45, 2013 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Early evaluation of pediatric advanced life support courses in children

TURK PEDIATRI ARSIVI-TURKISH ARCHIVES OF PEDIATRICS, vol.45, no.3, pp.268-271, 2010 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

ANALYSIS OF THE SRY GENE IN A GIRL WITH 45,X/46,XY GENOTYPE

GENETIC COUNSELING, vol.20, no.3, pp.249-254, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Clinical Evaluation of Breast in Childhood.

European journal of breast health, vol.15, pp.137-140, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier identifier

Long term outcomes of the battered baby syndrome prevention program Turkey s experience

Türk Pediatri Arşivi-Turkish Archives Of Pediatrics, vol.49, no.3, pp.203-209, 2014 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier identifier

Books & Book Chapters

Aşılar- HPV aşısı

in: PEDİATRİ, Prof. Dr. Behzat Özkan,Demet Can,Timur Meşe,Aycan Ünalp,Hasan Ağın,İlker Devrim, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, Ankara, pp.45-46, 2022 Sustainable Development

Çocuk İhmali

in: Pediatrik Klinik Adli Tıp, Akif İnanıcı,Gürkan Sert, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.125-129, 2022 Sustainable Development

Ulusal Aşı Takvimi Dışı Aşılar

in: Pediatri , Zülfikar Akelma,Meltem Akçaboy,Ali Fettah,Can Demir Karacan,Fatma Nur Öz,Şenay Savaş Erdeve,Saliha Şenel, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, Ankara, pp.15-21, 2021 Sustainable Development

İlk beş yaşta bağışıklama- Ailelerin çocuklarını aşılatma konusunda kararsızlıkları (Bölüm 44)

in: İlk beş yaşta çocuk sağlığı izlemi , Prof. Dr. Gülbin Gökçay,Prof. Dr. Ufuk Beyazova, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, pp.491-497, 2021 Sustainable Development

İlk beş yaşta bağışıklama- Kızamık Aşısı (Bölüm 45-9)

in: İlk beş yaşta çocuk sağlığı izlemi, Gülbin Gökçay,Ufuk Beyazova, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, pp.540-544, 2021 Sustainable Development

Pediatrik Epidemiyoloji ve Çocuk Sağlığı Ölçütleri (Dünyada ve Türkiye'de Çocukların Sağlık Durumu)

in: Temel Pediatri , Enver Hasanoğlu,Ruhan Düşünsel,Aysun Bideci,Koray Boduroğlu, Editor, Güneş Tıp , İstanbul, pp.1-300, 2020

Other Publications