Başarılar & Tanınırlık

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 33

h-indeksi (WOS): 4

Davetli Konuşmalar

 • Nisan 2019 Çocuk Servisinde Erken Uyarı Sistemleri

  Konferans

  41. Pediatri Günleri 20. Pediatri Hemşireliği Günleri , Türkiye

 • Mart 2019 Kan Gazı Değerleri ile Ventilasyon Yönetimi

  Konferans

  7.Çocuk Dostları Kongresi , Türkiye

 • Şubat 2019 İletişim Kazalarından Korunmak

  Konferans

  6.Marmara Pediatri Kongresi , Türkiye