Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

1930-1970 YILLARI ARASINDAKİ BAZI TÜRK FİLMLERİNDEN ÖRNEKLERLE KADINA ŞİDDET İMGESİNİN İNCELENMESİ

3.ULUSLARARASI ŞİDDETİ ANLAMAK KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 22 - 24 October 2021, pp.1-2 Sustainable Development

OSMANLI’NIN SON DÖNEMİNDE BİR ŞİDDET VE SUÇ UNSURU OLARAK; KABADAYILAR VE KÜLHANBEYLERİ

3.ULUSLARARASI ŞİDDETİ ANLAMAK KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 22 - 24 October 2021, pp.1-10 Sustainable Development

1.Dünya Savaşında Savaş Mağduru Çocuklar

2.Uluslararası Şiddet Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 16 - 18 October 2020, pp.1-16

Osmanlının Son Yüzyılı ve Cumhuriyetin ilk yıllarında Eğitimde Şiddet

1.Uluslararası Şiddeti Anlamak Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 24 March 2019, pp.1-8

Türklerde Şamanizm ve Türk Tiyatrosu ile İlişkisi

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırma Kongresi, Baku, Azerbaijan, 19 - 21 October 2017

Tarihsel Roman ve Çağdaş Yunan Edebiyatında Alki Zei nin Vitrindeki Kaplan isimli romanı

1.Uluslararası Balkan ve Çocuk Edebiyatı Kongresi, Edirne, Turkey, 4 - 07 May 2016

Tarih Öğretiminde Drama Tekniğinin Kullanılması

Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları Sempozyumu, Sinop, Turkey, 14 - 16 June 2013

Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi Dersinin Öğretiminde Drama Tekniğinin kullanılması

2.International History Education Symposium, Trabzon, Turkey, 14 - 16 June 2012