About

Üreme Tıbbı Alanı'nda güncel literatürün takip edilmesi, araştırma projeleri geliştirip uygulamaya geçirilmesi ve bilimsel platformda bilgi üretilmesi