Kanserli hastalarda Ebstein Barr virüs antikorlarının araştırılması


ÖZYURT S., AKKUŞ B., TÜMÖZ M., AKSARAY F., ASLAN N., AKSARAY S., ...More

VI. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Turkey, 21 - 25 April 2004

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey