UMYOS 10. Meslek Yüksekokulları Sempozyumu Bildiri Kitabı


Köse B. (Editor), Yavuz Yılmaz A. N. (Editor), Bektaş G. (Editor)

Anadolu Üniversitesi. Eskişehir Meslek Yüksekokulu yayınları , Eskişehir, 2022

  • Publication Type: Book / Proceedings
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Anadolu Üniversitesi. Eskişehir Meslek Yüksekokulu yayınları
  • City: Eskişehir
  • Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University Affiliated: Yes

Abstract

Sağlık hizmetlerinde, hastane içerisinde tıbbi sekreterlerin yeri yüksek önem taşımış ve gelişen teknoloji ile birlikte alanda önemli değişimler göstermiştir. Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik programının bulunduğu üniversitelerin 30’u vakıf, 75’i devlet üniversitesidir. 5 devlet üniversitesin de uzaktan eğitim olarak verilmektedir. KKTC de ise 2 üniversite de eğitim verilmektedir. Çalışma tıbbi dokümantasyon ve sekterlik programının eğitim süreci, gelişimi ve sektördeki öneminin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Konuya ilişkin literatür taraması yapılarak, tıbbi sekreterlerin sektördeki önemi, tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik programının eğitim süreci, programın bulunduğu üniversiteler ve üniversite kontenjanları, programı okumak isteyenleri bekleyen eğitim olanakları ve çalışma alanları, programdan mezun olmuş tıbbi sekreterlerde aranan başlıca özellikler, sektörde karşılaşılan sorunlar incelenmiştir. Sağlık sektörü, dinamik bir çalışma ortamına sahiptir. Bu dinamik yapı içerisinde ortaya çıkan sorunlarının çözümlenmesi ve yönetim işlemlerinin tamamlanma süreci, hızlı karar alınmasını ve alınan kararların aynı hızda uygulamaya geçirilmesinde önem taşımaktadır. Sağlık hizmeti sunan bir kurumda çalışan tıbbi sekreterlerin işine yaklaşımları sadece bir görevi yerine getirmenin ötesinde, gönüllülüğü de içeren önemli bir süreçtir. Sağlık sektöründe çalışanların, çalışma ortamında kendilerini güvende hissetmeleri işe karşı olan motivasyonlarına katkı sağlamakla birlikte, işlerini severek yapmalarını ve sorumluluklarını doğru bir şekilde yerine getirmelerini sağlamaktadır. Hastaneye başvuran hastaları dinlemek, onları anlamak, hastayı doğru bir şekilde yönlendirmek ve tüm bunların yanında yönetimsel işleri gerçekleştirme aşamalarında tıbbı sekreterler önemli bir yer edinmişlerdir. İş bölümü ve uzmanlaşmanın en sık görüldüğü yerlerden biri olan hastanelerde, sağlık ekibi hekim, hemşire, teknisyen, tıbbi sekreter vb. gibi farklı eğitim ve uzmanlık alanlarına sahip sağlık profesyonellerinden oluşmaktadır. Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik bölümünü okumuş ve “Tıbbi Sekreter” unvanını almış olan mezunlar, çalıştıkları kurumda birimler arasında iş birliği ve iletişimin sağlanmasında önemli bir yere sahiptir. Çalışma sonucunda tıbbi sekterlerin hastane yönetiminde, hasta hekim ilişkisinde, hasta ile yönetim arasında ve diğer sağlık çalışanları ile iletişim halinde olması tıbbi sekreterlerin kurum içerisindeki yerini önemli kılmıştır.