Artroskopik slap tamirlerinde lateral portalden drilleme supraskapular sinir yaralanma riskini azaltıyor: Anatomik çalışma


KOCAOĞLU B., ÜLKÜ T. K. , SAYILIR S., ÖZBAYDAR M. U. , BAYRAMOĞLU A. , KARAHAN M.

25. ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 27 October - 01 November 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey