Meme kanserinde F 18 FDG pozitron emisyon tomografisi tetkikinde yalancı pozitif mediastinal lenf nodu tutulumu Olgu sunumu


UĞURLUER G. , KİBAR M., YAVUZ S., SERİN M.

XIX. Ulusal Kanser Kongresi, Turkey, 20 - 24 April 2011

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey