Glioblastom tedavisinde volumetrik ark terapi ve yoğunluk ayarlı radyoterapi tekniklerinin dozimetrik karşılaştırılması


KAPTAN İ., UĞURLUER G. , İSPİR E. B. , AKDENİZ Y., SERİN M.

XII. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Turkey, 21 - 24 April 2016

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey